Samarbeid på tvers av profesjoner og landegrenser

– Internasjonalt samarbeid er ikke lenger noe vi velger, det er noe vi må, dersom vi skal drive forskning som kan bidra til bedre omsorg og behandling for personer med demens, sier senterleder på SESAM, Ingelin Testad.

Publisert 22.09.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

​​Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) har i løpet av de siste årene etablert et tett samarbeid med forskningsmiljøet ved Kings College London (KCL), og dette samarbeidet ble forsterket ved det første offiselle forskningsmøtet i London 9.-10.februar​.

En kvinne med blondt hår
– Gjennom vårt samarbeid har vi hatt en enestående anledning til å delta i pågående forskning i London. For forskerstudenter og forskningssykepleiere som har vært med har dette gitt økt selvtillit, bedre mestring av språk og større forståelse for betydning av samarbeid på tvers av profesjoner og landegrenser og en åpenhet i forhold til ny kunnskap. Å være ute i felten på denne måten åpner opp for ny kunnskap som det ikke er mulig å tenke seg til og som er grunnleggende for at vår forskning på demens skal være så god som mulig. Dette er og en lærdom  som varer, og som hele tiden bidrar til nye perspektiv i det daglige arbeidet, sa Ingelin Testad, på sitt foredrag i London.

Ledende forskere i verden innen demensforskning møttes på Joint Programme of Dementia Research i London, blant annet forskningsleder og professor ved SESAM Dag Aarsland og Professor Shitij Kapur, Executive Dean of Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, KLC.


Et par menn som holder et trofé
 ​– Dette er et veldig viktig møte og kan ​være starten på et nytt forskningssenter innen demens i Europa, sa​ Executive Dean Shitij Kapur i sitt åpningsinnlegg​ på konferansen tirsdag ettermiddag. 
Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen ved Stavanger Universitetssjukehus stadfestet det langvarige samarbeidet og deltok sammen med Region Stav​anger for å legge til rette for ytterligere samarbeid og fremtidig utvikling mellom de to forskermiljøene.  

På bildet over f.v: Shitij Kapur, Stein Tore Nilsen. Foto: Region Stavanger 


​SESAM har allerede deltatt i "WHELD-studien" som er ​​​ledet av professor Clive Ballard ved KCL. Hovedmålet for samarbeidsstudien er at sykehjemsbeboere med demens skal oppnå bedre helse og livskvalitet. Testad har vært koordinator for gjennomføringen av studien i sør-London, og flere forskere i SESAM har ​vært med i planlegging, koordinering, gjennomføring og publisering i studien.​

Vant Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspris

– Blant våre mange samarbeidspartnere er Kings College den viktigste allerede, og vi ønsker å utvide dette. Samarbeidet gjelder både helsefaglig forskning samt biomedisinsk translasjonsforskning. Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience i London er verdensledende, og dette samarbeidet vil bidra til å finne nye og bedre behandlingsmetoder for personer med demens, både medikamentelt og psykososialt, sa forskningsleder Dag Aarsland på konferansen i London.​

I løpet av konferansedagene presenterte flere ved SESAM og KCL sin forskning - deriblant Aarsland. Aarsland har, både som forsker og leder av SESAM, bidratt til banebrytende forskningsresultater og økt kunnskapsgrunnlaget om demenssykdommer. Han fikk nylig​ Nasjonalforeningen for folkehelsen sin forskningspris for sine betydelige forskningsbidrag og for sin rolle i oppbyggingen av det akademiske miljøet rundt demens.

– Bedre forståelse og behandling av demenssykdommer oppnås bare gjennom samarbeid. Norge har ikke en nubbesjanse til å nå frem med demensforskningen vår om forskerne sitter på hver sin øy, sa Dag Aarsland under prisutdelingen i februar i år.​

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

 Bak fra venstre: Jan Erik Norderhaug, leder hjerte-og karrådet i Folkehelsa, Sverre Uhlving, Ingelin Testad, Svein Skeie. Foran f.v.: Alf Inge Larsen, prisvinnerne Kennth Dickstein og Dag Aarsland og t.h. Helle Kristine Schøyen. (Foto: Paal Audestad)

​– Skal løse gåten

Hver tirsdag setter professor Dag Aarsland seg på flyet til Stockholm og returnerer til hjembyen torsdag. Jærbuen leder et team på ti forskere ved Karolinska Institutet, som alle jobber for å løse Alzheimer-gåten.
Les hele artikkelen

(Intervju med Dag Aarsland i På Pulsen, Stavanger universitetssjukehus 10 år. 2014)​​


 

Demensskolen

I 2014 startet forskningsprosjektet «Mestring og muligheter for personer med demens». Dette innebærer at eldre med en demenssykdom i tidlig fase får anledning til å delta i et kursopplegg kalt «Demensskolen». Demensskolen har utgangspunkt i prosjektet ”Health Promotion for individuals with dementia, early stage”, som ble prøvd ut i Stavanger første gang i 2006. Gjennom Demensskolen vil personer med demens i tidlig fase ha et sted hvor de møter andre i samme situasjon, hvor de får kunnskap og informasjon om demens, nyttige råd og tips i en endret livssituasjon og støtte til å ta egne beslutninger og bruke egne ressurser lengst mulig, samt finne nye ressurser og måter å håndtere dagen på.​

Eldre som ressurs

​Et av verdigrunnlaget til SESAM er eldre som ressurs. SESAM har i forbindelse med forskningsprosjektet «Mestring og muligheter for personer med demens (Demensskolen)» involvert pensjonerte sykepleiere i gjennomføringen og utarbeidingen av et 12-ukers kurs for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase.
Les hele artikkelen

​ ​​

SESAM driver utstrakt forskning

– ​Sesam skal bidra til å styrke forskning og fagutvikling innenfor fagfeltet eldremedisin, og samarbeidet med KCL er viktig. Vi har ansvar for å stimulere til og koordinere forskning og fagutvikling, sa Testad under forskningsmøtet i London.


SESAM er allerede involvert i en rekke store og mindre prosjekter - som utviklingen av en nasjonal faglig retningslinje om psykisk helsearbeid for eldre, og nasjonal faglig retningslinje og veileder for demens. De bidrar også med utvikling og kompetansehevende tiltak i regionen i form av utstrakt kursvirksomhet​. Gjennom samarbeidet med KCL ønsker SESAM å igangsette flere tiltak i Stavangerdistriktet.


Gjennom SESAM sin egen årlige konferanse, "SESAM-konferansen"​ drømmer Testad om å​ arrangere Alzheimer's Show i Stavanger. Alzheimers show er et enestående tiltak i London, hvor næringsliv, forskere, brukere og helsepersonell møtes og utveksler erfaringer og kunnskap​.