Ny fagprosedyre for lite kjent demenstype

Demens med lewy-legemer (DLB) blir i mange sammenhenger under- eller feildiagnostisert. Nå skal en ny prosedyre sikre faglig god og oppdatert utredning og behandling.

Publisert 22.09.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

​​Prosedyren er utarbeidet av Helse Fonna på oppfordring fra Kunnskapssenteret. Målgruppen er spesialisthelsetjenesten generelt, med spesialister innen alderspsykiatri, psykiatri, nevrologi, geriatri, nevropsykologi og andre fagpersoner involvert i utredning og behandling av pasienter med DLB.

Etter Alzheimers sykdom, er DLB den vanligste demenstypen. Likevel er DLB fortsatt en «ny» og for mange lite kjent demenstype.

Førsteforfatter av fagprosedyren er Arvid Rongve, seksjonsoverlege og alderspsykiater ved Haugesund Sykehus, Klinikk for psykisk helsevern. PhD-stipendiat ved SESAM Ellen Svendsbø har vært med på å utarbeide en informasjonsbrosjyre til pasienter og pårørende.

Fagprosedyren for demens med lewy-legemer er nå tilgjengelig på Helsebiblioteket.no