Ny bok om yngre personer med demens

Aldring og helse har gitt ut ny bok om yngre personer med demens. Boka er den første i sitt slag i Norge, og det er lagt vekt på at den skal gi en tverrfaglig oversikt.

Publisert 21.11.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

​Denne læreboka handler om hvilke sykdommer som kan føre til demens i yngre år, og om behandling, støtte og omsorg for yngre personer med demens og deres familier.


Redaksjonskomiteen har bestått av:
Aud Johannessen
Maria Lage Barca
Knut Engedal
Per Kristian Haugen


I tillegg til redaksjonskomiteen har en rekke ressurspersoner fra ulike steder i landet, på området yngre personer med demens, bidratt. En av disse er Kristin Aas Nordin ved SESAM, som har skrevet siste kapittel i boken.
Læreboka er primært rettet mot helse- og omsorgspersonell som arbeider med yngre personer med demens, samt fagskolestudenter og studenter på bachelornivå og masternivå innen helse- og sosialfaglige utdanninger.

Yngrepersonermeddemens.jpg

Du finner boken her