Nettverkssamling i Eldremedisinsk nettverk

I Helse Fonna HF har vi Eldremedisinsk nettverk for ansatte som jobber med geriatri og alderpsykiatri i kommunehelsetjenesten og i helseforetaket.

Synnøve Bremer Skarpenes
Publisert 07.10.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

​Det har tidligere vært drevet et Demens-nettverk i regi av alderspsykiatrisk poliklinikk, og senere ble det etablert et geriatrisk nettverk i regi av SESAM. I mai i år slo vi sammen disse to nettverkene til Eldremedisinsk nettverk.

Nettverket blir drevet av SESAM i samarbeid med Utviklingssenteret, FOUSAM og HSH – Høgskolen Stord og Haugesund.


Nettverket har ca. 40 medlemmer fra 9 kommuner og Helse Fonna HF. Vi har 3 nettverkstreff i året, og i tillegg inviteres nettverksmedlemmene på relevante konferanser/fagdager. Det er i stor grad nettverksmedlemmene som bestemmer tema for hver samling. Samlingene legger opp til ett eller to faglige foredrag før lunsj og erfaringsutveksling etter lunsj.


Den siste samlingen i Eldremedisinsk nettverk ble arrangert den 28.september med temaet Tiltaksplaner. Høgskolelektor Halle Hjelle fra HSH hadde først undervisning som knyttet tiltaksplaner til lovverket, og etter lunsj jobbet vi med case. Totalt 30 personer deltok på denne samlingen. Deltagerne jobbet godt med casene de fikk presentert. Samlingen var nyttig og inspirerende.

Kvinner smiler til kamera

Lokal SESAM nettverkskoordinator Synnøve Bremer Skarpenes (t.v) og psykiatrisk sykepleier Ingeborg Nygård, begge fra Helse Fonna HF. Foto: Christina Frøiland