Midtveisevaluering for Martine på SESAM

Fredag 14. februar avholdt SESAM midtveisevaluering for PhD-kandidaten Martine Kajander ved Universitetet i Bergen

Publisert 24.02.2020
Sist oppdatert 07.02.2022
bilde av personer

Fra venstre Ingelin Testad, Martine M. Kajander, Kristine Rørtveit og Arvid Rongve

Midtveisevaluering må gjennomføres innen 2/3 av PhD perioden. Kandidaten holder en presentasjon om arbeidet som er gjennomført og planlagt. Etter presentasjonen er det en åpen diskusjon hvor komiteen stiller flere spørsmål om arbeidet. Komiteen vurderer så om kandidaten bestod midtveisevalueringen.
 
Tittel på Martine sitt prosjekt er: Health promotion and quality of life in dementia - User experiences from an educative intervention in early stage dementia. Hovedveileder er professor Ingelin Testad og medveiledere er professor Halvor Næss og professor Clive Ballard. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Doktorgradsprosjektet er en del av et større forskningsprosjekt «Mestring og muligheter for personer med demens – Demensskolen» som ledes av professor Testad. Demensskolen utgjør banebrytende forskning i den forstand at det er en skole for personer med demens – og forskningen foregår med disse personene som aktive deltakere og respondenter. Gjennom mange års arbeid ledet av professor Testad har Demensskolen fått stor oppmerksomhet og har blitt en del av Helsedirektoratets satsing på tidlig systematisk oppfølging av personer med demens, og blir nå videreført som et EU prosjekt; ‘Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with e-learning for carers - A randomised controlled trial – SHAPE’.

Komiteen under midtveisevalueringen bestod av:
Førsteamanuensis Arvid Rongve, PhD, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Haugesund sjukehus,
Førsteamanuensis Kristine Rørtveit, PhD, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetetet i Stavanger, Forskningsavdelingen, Stavanger universitetssjukehus