Fagdag i geriatri i Førde

Den 7. oktober 2022 ble det arrangert fagdag i geriatri på Førde Sentralsjukehus. Fagdagen ble arrangert av SESAM v/ressursperson Greta Gard Endal i samarbeid med Helse Førde.

Publisert 18.01.2023
Framsidebilde sjukeheimplasser
Framsidebilde sjukeheimsplassar

Tema: ​​Gode helsetenester til den skrøpelege eldre pasienten

Det var mange gode og interessante foredrag av dyktige forelesere.

Målet med fagdagen var å styrke engasjementet med arbeidet for eldre og rom for refleksjon. Et annet mål var å ha fokus på den eldre pasienten i Spesialisthelsetenesta.


Det var stor interesse for dagen, ca. 85 personer var tilstede og ca. 40 deltok digitalt. Deltakerene var tilsette i Helse Førde, fastleger/sykehjemsleger og tilsette i kommunehelsetenesten. I januar starter planleggineng av fagdag 2023.​