Eldre som ressurs - seniorsatsing

Et av verdigrunnlaget til SESAM er eldre som ressurs. SESAM har i forbindelse med forskningsprosjektet «Mestring og muligheter for personer med demens (Demensskolen)» involvert pensjonerte sykepleiere i gjennomføringen og utarbeidingen av et 12-ukers kurs for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase.

Publisert 22.09.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

De pensjonerte sykepleierne deltar i planlegging, utformingen av kursmateriell, rekruttering av deltakere og avholder/leder kursene. ​Samtidig er de selv gjenstand for forskning på egen rolle i studien; "Pensjonerte sykepleieres opplevelser og erfaringer knyttet til å arbeide i et konkret forskningsprosjekt etter at de har gått av med pensjon".

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Ingelin Testad, Vigdis Vagle, Grethe Østebø, Bjørg Bjørkelund, Karen Ianke, Målfrid Meling, Anne Torsvik Henriksen. Bak fra venstre: Gerd Eikemo, Dagny Børnes, Nina Bærheim, Reidun Krøger, Brita Halsne, Målfrid Aanderaa, Marta Stokka, Ragnhild Stokkeland, Liv Arna Marvik. Foto: Ingelin Testad.


Studien undersøker ulike aspekter knyttet til det å pensjonere seg, hvordan det er å komme tilbake i arbeid knyttet til et konkret forskningsprosjekt, og nye måter å ​anvende sin kunnskap og erfaring. De pensjonerte sykepleierne følges over en periode på 3 år, fra september 2014 - mai 2017, for å studere deres utvikling gjennom deltakelse i forskningsprosjektet og den prosessen som de gjennomgår.