Demensskolen sprer seg

For første gang kan Demensskolen tilby kurs i Nord-Norge. Det er Kløveråsen i Bodø som blir med i forskningsprosjektet, og starter opp kursene. Nå har ansatte ved Kløveråsen besøkt SESAM i Stavanger for å lære mer om skolen.

Lin Iren Giske Andersen
Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

- Vi er imponert over engasjementet til dem vi har møtt, og ser virkelig frem til å komme i gang med demensskolen i Bodø, sier Bodil Skaar Olsen,  avdelingsleder ved Kløveråsen.

Hun forteller at de allerede har et tilbud til yngre personer med demens, men at de har savnet et oppfølgingstilbud til dem over 65 år. Da SESAM inviterte dem til å starte opp en Demensskole, slo de til. Olsen sier at ved å delta i forskningsprosjektet får både de ansatte ved Kløveråsen og deltakerne  på Demensskolen økt kunnskap.

- Det vi lærer ved å være kursledere vil være nyttig for arbeidet vårt innen demensomsorgen. Det vil også gi oss en mulighet til å følge deltakerne tettere opp etter at diagnosen er fastsatt, noe som kan bidra til mestring og økt livskvalitet for deltakerne, understreker hun.

Demensskolen retter seg mot personer med demens i tidlig fase. Ved skolen får de undervisning i en rekke ulike temaer, samtidig som de møter andre, får dele erfaringer og lære om hvordan de skal takle hverdagen. Forskerne ved SESAM ønsker å se om et slikt strukturert opplegg kan forbedre livskvaliteten deres, og eventuelt utsette innleggelse på institusjon.

Senterleder ved SESAM, Ingelin Testad, sier at selv om Demensskolen er et godt tilbud, så kan det være vanskelig å få personer med demens i tidligfase til å melde seg på kursene.
Det tar ofte lang tid før en diagnose blir stilt, og mange synes det er vanskelig å innrømme det overfor seg selv, og pårørende, at de har demens.

Ved Bodø har rekrutteringen foreløpig ikke vært et problem. Flertallet som har blitt spurt ved poliklinikken har vært positive, og målet er å kunne starte opp to grupper  i løpet av høsten, forteller Olsen.

Til nå har kursene kun vært holdt i Stavanger, men målet har hele tiden vært å få skolen ut til andre deler av landet.

- Jeg er svært glad for at Kløveråsen nå vil starte opp i Bodø, sier Testad.

Etter besøk på SESAM gleder denne gjengen seg til å starte opp Demensskole ved Kløveråsen i Bodø.

En gruppe kvinner som poserer for et bilde
 

Fra venstre: Nina Alvær, Anne Britt Andreassen, Cathrine Laastad, Vigdis Eriksen og Bodil S. Olsen.