Ansatte i RAKOS

Våre medarbeidere arbeider med kompetanseutvikling og forskning innen akuttmedisin/prehospitale tjenester, og der kontakten med AMK, ambulanse, luftambulanse og beredskap er essensiell.


                                             

                                              Sist oppdatert 22.05.2024