RAKOS Nettverkssamlinger

RAKOS avholder 2 nettverkssamlinger i året for alle prehospitale tjenester i Helse Vest.

Fra planleggingsmøte i RAKOS

Fra planleggingsmøte i RAKOS

RAKOS skal utvikle, forene og spre kompetanse for en bedre akuttmedisinsk tjeneste i Helse Vest.

I den forbindelse arrangerer RAKOS en nettverkssamling 2 ganger i året, der alle ledere innen prehospitale tjenester fra Helse Bergen, Fonna, Førde og Stavanger blir invitert.

Samlingene går over 2 dager på våren og høsten, med gjennomgang av prosjekter, relevante foredrag, samt ny og viktig informasjon.

 
En halv dag blir satt av til en egen fagsesjon for AMK, Ambulanse og Luftambulanse, der gruppene får utvekslet erfaringer og utfordringer. Målet med fellessesjonene er få avstemt samarbeid og utvikle fremtidige løsninger for de prehospitale tjenestene i Helse Vest.


 

Referater RAKOS Nettverkssamlinger

Referat Nettverksmøte Ambulanse 270421 (PDF)Referat Nettverksmøte AMK 280421 (PDF)

 

 


 


 


 
Sist oppdatert 30.04.2024