KORUS Stavanger

Vi er ett av syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Vi bistår kommuner og spesialisthelsetjenesten i Rogaland med kompetanse, organisering og kvalitetsutvikling av rusfaglige tjenester og tiltak.  I Helse Stavanger ligger vi under Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige, og videre under Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA).