Scenarioer og andre verktøy

Her finner du scenarioer og andre verktøy som er fagfellevurdert og delt gjennom InterRegSim. Disse er utviklet av andre enn InterRegSim og vi ber deg om å være nøye med å kreditere utvikler ved bruk.

verktøy

​Har du scenarioer eller verktøyer du ønsker å dele? Ta kontakt med oss på interregsim@ihelse.netVi ønsker at scenarioer skal deles i vår scenariomal og kan være behjelpelige med dette ved behov. Les mer om hvordan vi kvalitetsikrer det som deles via nettverket.​​​​

Sist oppdatert 21.02.2023