Scenarioer og andre verktøy

Her finner du scenarioer og andre verktøy som er fagfellevurdert og delt gjennom InterRegSim. Disse er utviklet av andre enn InterRegSim og vi ber deg om å være nøye med å kreditere utvikler ved bruk.

verktøy

​Har du scenarioer eller verktøyer du ønsker å dele? Ta kontakt med oss på interregsim@ihelse.netVi ønsker at scenarioer skal deles i vår scenariomal og kan være behjelpelige med dette ved behov. Les mer om hvordan vi kvalitetsikrer det som deles via nettverket.​​​​

01 Scenariomal- NEWS- Sepsis (1).pdf

02 Innkomstjournal - NEWS- sepsis.pdf

03 Blodprøve analyse- NEWS- sepsis.pdf

04 Markørbekrivelse- NEWS- Sepsis.pdf

 

Utviklet av Solveig Gjertsen (Stavanger universitetssjukehus)

Fagfellevurdert av Alba Berglun Løvås og Anne-Mette B. Uglem

Sist oppdatert 21.02.2023