Hvordan arbeider vi i InterRegSim?

InterRegSim utfører mye av sitt arbeid gjennom interregionale arbeidsgrupper for å sikre engasjement og involvering fra alle helseregionene. InterRegSim prioriterer og initierer arbeidsprosesser etter innspill fra brukere i alle helseregioner.

Hvordan arbeider vi i InterRegSim
Diagram
Målgrupper - InterRegSim - Arbeidsgrupper - Startprosess - Innspill - Identifiserer og prioriterer arbeidsoppgaver - Utarbeider forslag til anbefaling/produkt - Sendes til høring via RegSim i hvert RHF- Innspill - Beslutter anbefaling/produkt - Delingsprosess

Arbeidsprosess​

Arbeidsgrupper blir dannet etter innspill fra RegSim-lederne og det tilstrebes at alle regioner skal være representert i alle gruppene. Gruppene ledes av en InterRegSim-medarbeider og avholdes stort sett digitalt. Omfang og varighet av gruppene avhenger av omfanget av det arbeidet som skal utføres. Produktet fra arbeidsgruppen sendes ut på høring i alle RegSim for innspill. Disse høringene utføres digitalt med standardiserte skjemaer. Innspillene tas til etterretning i InterRegSim før anbefaling/produkt blir besluttet og delt med brukere her på nettsiden.​​

 

Diagram
Hva skal deles - Innspill - Utviklingsansvarlig - KATEGORI: Kurs - Scenario - Ferdighetstrening - Modul for kompetanseheving - MÅLGRUPPE: Prehospitalt - Somatikk - Psykisk helsevern - Stab/støtte - InterRegSim - Fagfellevurdering - Annet Regionalt Helseforetak - InterRegSim - Deling gjennom nettverket - Delingsprosess

​Fagfellevurdert delingsprosess

InterRegSim har også som en del av sitt mandat at vi skal dele kunnskapsbaserte og kvalitetssikrede simuleringsbaserte læringsverktøy i digital plattform. Vi tilstreber derfor å gjøre det enkelt og komme i kontakt med oss med verktøy eller andre ressurser som kan deles. Dette vil deretter bli sendt til fagfellevurdering i annen region før deling her på nettsiden – enten i sin helhet eller som link til aktuelle RegSim sine nettsider. ​
Sist oppdatert 04.01.2024