Scenarioverktøy

InterRegSim har som mandat og dele kunnskapsbaserte ressurser. På denne siden deles ulike verktøy til simuleringsbaserte læringsaktiviteter. Verktøyene er utarbeidet av interregionale arbeidsgrupper, og har vært til høring i de fire helseregionene før de endelige resultatene har blitt publisert.

En rosa og lilla elektronisk enhet

Vi anbefaler sterkt at det brukes Adobe Acobat Reader for å bruke disse verktøyene.

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill eller spørmål via interregsim@ihelse.net​​​​​​​​​

Scenario​​verktøy

Sist oppdatert 23.08.2023