Nytt webinar 14. april

Fredag 14. april kl. 10:30 – 12:00 kan du sette av 90 minutter. Denne gang er det RegSim Sør-Øst som er vert.  Temaet er: Bredde og samarbeid i helsefaglig simulering.

Webinar

​​Dette er andre av fire webinarer vi arrangerer i år. 
Hold av datoene:  14. april   | 1. september   |   10. november

​Prog​ram 14. april:

Velkomst
Helle Madsen Holm, leder RegSim Sør-Øst/ Simuleringssenteret SimOslo,
Oslo universitetssykehus

Kompetanseplan for fasilitatorer i HSØ, et regionalt samarbeid om standardisering
Haakon Hovde, spesialsykepleier intensiv, Klinisk simuleringssenter, Sykehuset i Vestfold

Veien mot seniorfasilitatorkompetanse
Lill Røisland Nybro, rådgiver RegSim-Sør-Øst

Vi tar pulsen på regionen Helse Sør-Øst
Hvordan få ledere involvert og delaktig i simuleringsarbeidet i foretaket?
Henny-Mari Hagen, seksjonsleder, Klinisk simuleringssenter, Sykehuset i Vestfold

Suksessfaktorer for å få til et godt forskningsmiljø
Johnny Sandaker, senterleder for simulering og innovasjon, SIMInnlandet,
Sykehuset Innlandet HF

Simuleringstrening for LIS1, et tverrfaglig samarbeid!
Anne Kristin Hæg, overlege anestesi/ medisinsk ansvarlig ved Simuleringssenteret SimOslo, Oslo universitetssykehus

Hvordan bygge en kultur for læring? Magnet4Europe, et internasjonalt samarbeidsprosjekt
Maria Lund, ledende spesialsykepleier anestesi, Lovisenberg Diakonale Sykehus

​Hvordan lykkes med å etablere ulike team for tverrfaglig trening?
Una Damhaug Medteam-koordinator og Ann Carita Rist, simuleringskoordinator ved SimAhus, Akershus universitetssykehus

MedSimNorge- konferansen 6- 7. juni, Simulering på langs og på tvers
Stine Gundrosen, leder RegSim Midt/ avdelingssjef Medisinsk simulatorsenter,
St. Olavs hospital HF

Avslutning
Helle Madsen Holm, leder RegSim Sør-Øst/ Simuleringssenteret SimOslo

Delta via Teams på webinaret her

Klikk her for å sette av i kalenderen din (ICalender fil)

webinarSist oppdatert 27.04.2023