Norge bemerket seg under SESAM 2023-konferansen i Lisboa

Konferansen samlet over 1100 deltakere fra EU og ulike deler av verden. Mer enn 30 deltakere og utstillere fra Norge markerte seg med presentasjoner, moderatorroller og workshops.

​​
​​Benedicte Skjold-Ødegaard, lederen for InterRegSim, presenterte sitt abstrakt på vegne av InterRegSim. Abstraktet handlet om videreutviklingen av InterRegSim-nettverket. Dette abstraktet ble anerkjent av SESAM-komiteen som blant de beste. Hilde Klippen Hetland fra RegSim Vest mottok også samme anerkjennelse for sitt abstrakt om paramedisinstudenter som simulerte pasienter i introduksjonsprogrammet for leger i spesialisering (LIS1).

Pål André Hegland fra InterRegSim presenterte også sitt abstrakt på vegne av InterRegSim, som handlet om arbeidsprosessene som er utviklet i InterRegSim. Publikum applauderte Norges evne til å etablere et nasjonalt nettverk som InterRegSim på grunn av landets offentlige helsevesen. Dette handlingsrommet er det ingen land som har benyttet seg av så langt.

- Det har vært spennende og inspirerende å være på SESAM 2023. Jeg er stolt over at vi har fått presentere InterRegSim på flere arenaer, og fått være en del an den synlige norske delegasjonen, sier leder i InterRegSim Benedicte Skjold-Ødegaard.

Årets "Round Table Discussion" ble moderert av Sigrun Anna Qvindesland, lederen for RegSim Vest. Diskusjonens tema var fremtidige retninger innen simulering. 

SAFER hadde workshop om skadesminke og hvordan sminke enkelt kan gjøres med veldig realistiske resultater og effekten det har for innlevelse av deltakere i scenarioer.

Dette var noen av de norske bidragene på årets konferanse.

Siste dagen fikk deltakerne et sterkt innblikk hvordan situasjonen i Ukraina er nå. Det brukes mye simulering og in-situ trening i landet. Det ble vist hvordan de trener på ekstreme situasjoner som er en del av deres hverdag og hvor viktig simulering er i deres arbeid for utdanning, opplæring av helsepersonell og ikke minst pasientsikkerheten. Det deltok også 32 deltakere fra Ukraina som var spesielt invitert av SESAM komiteen.  

Neste års konferanse vil bli arrangert i Praha.​
Sist oppdatert 04.01.2024