"Kunsten å fasilitere"

OSLO: RegSim Sør-Øst har utviklet kurset "Kunsten å fasilitere" som er rettet mot erfarne fasilitatorer. Kurset holdes på Oslo universitetssykehus, Ullevål, nærmere bestemt på simuleringssenteret "SimOslo" og er et tilbud for hele Østlandet og Sørlandet. Målet med kurset er å styrke kompetansen til de rundt 1800 fasilitatorene i regionen.

 
 
 
 
 
Liv Skinnes er spesialrådgiver i RegSim Sør-Øst og en av kursets utviklere og fasilitator, Hun forteller at behovet for kurset kom fra tilbakemeldinger fra tidligere deltakere av "Grunnkurs for fasilitatorer i helsefaglig simulering". Disse deltakerne ønsket å lære mer om hvordan de kan håndtere utfordrende situasjoner under simuleringer og effektivt adressere dem under debriefing for å dra nytte av læringssituasjonen. 
​​
Liv Skinnes, spesialrådgiver i RegSim Sør-Øst. (Foto: Gudmund Rørheim)

Liv Skinnes, spesialrådgiver i RegSim Sør-Øst. (Foto: Gudmund Rørheim)

​I tillegg påpeker spesialrådgiver i RegSim Sør-Øst, Lill Røisland Nybro, som også er kursutvikler og fasilitator under kurset, betydningen av RegSim Sør-Øst sitt mandat med å bygge kompetanse innen fasilitering i regionen.
 
Kurset går over to dager og krever at deltakerne har tidligere erfaring med fasilitering. Nybro understreker at det er viktig å bruke deltakernes egne erfaringer og dra læring fra virkelige situasjoner som også kan være nyttige for de andre deltakere. Kurset består av forelesninger og en betydelig mengde interaktivitet både i plenum og i mindre grupper.
 
Kurset "Kunsten å fasilitere" arrangeres to ganger i året, med rundt 12 deltakere per gang. Dette gir deltakerne muligheten til å bli bedre kjent med hverandre og forenkler trening og refleksjon. Det er verdt å merke seg at kurset er gratis for alle ansatte i Spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.
 
Disse kursene evalueres godt av kursdeltagerne. Samtidig får også kurslederne vesentlig innspill i hva som oppleves viktig og spesielt utfordrende for fasilitatorene. Skinnes representerer Helse Sør-Øst RHF i InterRegSim og erfaringene fra dette regionale arbeidet er betydningsfullt for InterRegSim i sin videre innsats.

spesialrådgiver i RegSim Sør-Øst, Lill Røisland Nybro presenterer

Lill Røisland Nybro, spesialrådgiver i RegSim Sør-Øst. (Foto: Gudmund Rørheim)

Deltakere står i sirkel

Kurset inneholder mye interaktivitet. (Foto: Gudmund Rørheim)

​RegSim Sør-Øst

Leder: Helle Madsen Holm​​​

 Sist oppdatert 04.01.2024