MedSimNorge

Fristen er klar for abstrakter

I år oppfordrer MedSimNorge til å sende inn abstrakter til MedSimNorge sin Nettverkskonferansen (Trondheim 6. – 7. juni 2023).  Fristen for innlevering er 1. mars 2023

En vannmasse med båter i og bygninger rundt
​MedSimNorge inviterere deltagere på konferansen til å vise frem nylig avsluttede, pågående og planlagte prosjekt og forskningsaktiviteter.
Styringsgruppen håper dette kan inspirere, skape meningsbryting og bidra til samarbeid som sammen løfter kvaliteten i simuleringsarbeidet nasjonalt.

Innsendingen skjer via denne linken:
Sist oppdatert 02.06.2023