Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde.

Logg deg på via helsenorge.no

I kjernejournal får helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysninger slik at de kan gi tryggere helsehjelp. Alle innbyggere på Vestlandet har fått tilgang til sin kjernejournal.

I din kjernejournal kan du se følgende opplysninger:​

  • Egne registreringer
  • Kritisk informasjon
  • Legemidler
  • Besøkshistorikk fra sykehus
  • Logg over hvem som har gjort oppslag i din kjernejournal

 


 

Direktoratet for e-helse

Fem grunner til at kjernejournal er viktig (helsenorge.no)

Spørsmål og svar om kjernejournal (helsenorge.no)

   
 

Sist oppdatert 15.08.2022