Behandling

Rehabilitering for voksne med CFS/ME

CFS/ME-poliklinikken tilbyr et tverrfaglig gruppebasert oppfølgingstilbud til personer som er utredet og har fått en CFS/ME-diagnose.

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og er uten kjent årsak. Hovedsymptomet er langvarig utmattelse.

Les mer på helsenorge.no

Oppfølgingstilbudet består av et poliklinisk rehabiliteringsprogram på 4 samlinger med undervisning og en individuell oppfølgingssamtale hos lege, der blant annet behov for videre individuell oppfølging avklares. Tilbudet vektlegger 

 • kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i gruppe
 • å finne strategier som kan lindre symptomer og øke konstruktiv mestring
 • bedring av funksjon og livskvalitet

Det er tilbud om egne pårørendesamlinger 2 ganger i året. Ved behov for pårørendesamtale for barn og ungdom under 18 år, tilbyr vi oppfølging i samarbeid med foreldre/foresatte.

Pasienter med alvorlig CFS/ME som ikke kan delta på gruppebasert oppfølgingstilbud, vil kunne få individuell vurdering og oppfølging.

Henvisning og vurdering

Målgruppen for oppfølging ved CFS/ME-poliklinikken er personer med en CFS/ME- diagnose.

Både fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten kan henvise til tilbudet.

Alle henvisninger vurderes med tanke på rett til helsehjelp i henhold til helsedirektoratets veiledning for CFS/ME. Svar på henvisning sendes både til henvisende lege og pasient.

Personalia pasient

 • Navn, personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer

Kontaktinformasjon henviser

 • Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direktenummer)

Henvisningsårsak

 • Hva ønskes av oss?

Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå

 • Kort om hvilke symptomer pasienten har, varighet og evt utløsende årsaker

Hvilken behandling er forsøkt tidligere, og hvilken effekt hadde den?

 • Tidligere diagnoser
 • Er pasienten utredet av andre, skal epikrise vedlegges.
 • Nåværende behandlingstilbud/evt. oppfølging kommunalt.
 • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
 • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel? 
 •  Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga. helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)? 
 •  Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til rehabilitering?
 • Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, og sosiale forhold?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til det aktuelle?

Dersom pasienten er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses om:

 • nasjonalitet
 • språk
 • behov for tolk

Primærvurdering og skåring av kriterier

I forkant av henvisning kreves det at pasienten har fått en endelig CFS/ME-diagnose av fastlegen eller i spesialisthelsetjenesten etter en grundig vurdering, spesielt med hensyn til utelukkelsesdiagnostikk.

Utdrag fra veilederen til Helsedirektoratet (juni 2015)

Utredningen og diagnostisering av voksne utføres av fastlegen, fortrinnsvis av spesialist i allmennmedisin (se kapittel 5). Ved uklare differensialdiagnostiske problemstillinger bør fastlege henvise til relevante spesialister for å komplettere utredningen, men dette er ikke nødvendig for at diagnosen CFS/ME stilles. Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose, men med et karakteristisk sykdomsbilde. Diagnosen kan ikke alltid stilles selv om diagnosekriteriene er oppfylt da andre sykdommer og tilstander også kan gi CFS/ME lignende symptom. Det er derfor viktig å utelukke andre tilstander som for eksempel cøliaki, hypo/hyperthyreose, nevrologiske sykdommer, primære søvnforstyrrelser og psykiske lidelser. En må også huske på at pasienter med CFS/ME kan ha andre sykdommer i tillegg. Vurdering i forhold til differensialdiagnoser, komorbiditet og avdekking av belastende faktorer er viktig både for å hindre feildiagnostikk og for å sikre riktig behandling. Det er også viktig å kartlegge pågående psykososiale belastninger som kan være med på å vedlikeholde og/eller forverre funksjonen. Klinisk erfaring tilsier at det bør gjøres en bred utredning når en mistenker CFS/ME, både for å hindre feildiagnostikk, men også for å trygge pasienten på at andre pågående sykdomsprosesser er utelukket.
          

Før

Dersom legen vurderer at dette tilbudet er for deg, vil du få innkallingsbrev til kurs på fastsatte datoer, og en dato for konsultasjon hos lege i etterkant av kurset.

Under

Oppfølgingstilbudet går over 4 samlinger, 1 samling per uke. Hvert oppmøte varer fra kl. 11–14. Det legges opp til nødvendige pauser.

Samlingene legger vekt på strategier som kan lindre symptomer og øke mestring, funksjon og livskvalitet. Et tverrfaglig team står for undervisningen, med bidrag fra en brukerrepresentant.

Målgruppe

Personer som er utredet og har fått en CFS/ME-diagnose enten i spesialisthelsetjenesten eller hos fastlege. Pårørendesamling 2 ganger per år.

Tema som blir tatt opp:

 • Hvordan forstå utmattelse
 • Søvn og ernæring
 • Kroppsbevissthet, avspenning og aktivitet
 • Aktivitetsavpassing i hverdagen – balanse og variasjon, vekt på kartlegging 
 • Mentale strategier
 • Rettigheter og velferdstilbud
 • Veien videre, oppsummering og evaluering av kurset

Etter avsluttet kurs vil du få time hos lege, og ved behov følges opp av andre fagpersoner i det tverrfaglige teamet.

Etter

Etter endt oppfølging sendes det sluttrapport (epikrise) til henvisende lege. Rapporten kan også inneholde forslag til videre oppfølging i kommunehelsetjenesten, NAV eller andre instanser.

Kontakt

Rektor Berntsensgate 12 Seksjon for rehabilitering

Kontakt Seksjon for rehabilitering

Oppmøtested

Fra Tjensvollkrysset tar du Madlaveien mot Sola.
Ta til høyre ved lyskrysset, deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes. Etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass.
En murbygning med sykkelstativ

Rektor Berntsensgate 12

Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger

Transport

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

​Buss fra Stavanger sentrum med holdeplass Tjensvollkrysset eller Stavanger turnhall i Madlaveien. Motsatt retning har holdeplass DNB Arena eller Tjensvollkrysset.

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass der du kan parkere gratis. NB det er begrenset plass). Det er også mulighet å parkere ved å svinge til høyre ved St.Svithun VGS, må da bruke parkeringsautomat for betaling. Det samme gjelder parkere ved Stavanger Forum.

 

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Det er fast besøkstid kl.18-19:30, ellers avtales besøk med personalet i avdelingen. Rehabilitering kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Pasientene får en individuell ukeplan i tråd med utarbeidet mål og tiltaksplan.

​Ta med deg:

 • ​Behagelige treningsklær
 • Sko for både inne- og utebruk
 • Yttertøy
 • Badetøy
 • Toalettsaker
 • Oversikt over faste medisiner

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.