Seksjon for rehabilitering

Rehabilitering handlar om en samlet innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet for personar som har fått en sykdom eller skade (senere i livet). Seksjon rehabilitering gir spesialiserte tilbud og tjenester til personer med sammensatte rehabiliteringsbehov.

Enheten tilbyr døgnopphold, dagopphold, poliklinisk og ambulant virksomhet.

Målgruppen er i hovedsak pasienter med hjerneslag, ervervet hjerneskade, kognitive følgevirkninger, multitraumer og nevrologisk sykdom. Seksjonen har også tilbud til pasienter som er diagnostisert med CFS/ME.

Avdelingen har en sengepost med 15 døgnplasser. De fleste pasientene blir overført fra akuttavdeling tidlig i forløpet, som en integrert del av akuttforløpet.

Spesialisert rehabilitering handler om å kunne håndtere et bredt spekter av problemstillinger. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsform for å sikre koordinerte rehabiliteringsprosesser for den enkelte pasient. Når det er aktuelt samarbeider vi med andre deler av spesialisthelsetjenesten. God samhandling mellom sengepost/poliklinikk og hjemkommunene er viktig for å gi pasienten et sammenhengende og koordinerte tjenestetilbud. Rehabiliteringsforløpet vil som regel fortsette i kommunen etter utskriving fra AFMR.

Vårt mål er å legge et godt grunnlag som støtter pasientens videre bedringsprosess med tanke på best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Pårørende

Pårørende er den/de pasienten oppgir. Pasienten bestemmer selv hvem som er den nærmeste pårørende. Den nærmeste pårørende har andre rettigheter enn andre pårørende med hensyn til informasjon, samtykke, journalinnsyn og klage.
Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og en ressurs for pasienten. Pårørende kjenner som regel pasienten godt, og kan ha informasjon om pasientens som kan være nyttig i rehabiliteringsforløpet. Vi ønsker derfor et godt samarbeid med pårørende. 

Når en person blir alvorlig syk, påvirker det familie, venner og nettverk. Pårørende trenger da informasjon for å forstå sykdommen og konsekvensene av den. Ved innleggelse i sengepost tilbyr vi egne pårørendesamtaler for å sikre at vi får god bakgrunnsinformasjon og at riktig informasjon blir gitt om sykdomsbildet. Her deltar alle fagpersoner i teamet rundt pasienten. Vi tilbyr også individuelle samtaler og henviser ved behov til familievernkontor, pårørendesenter eller til andre kommunale tjenester.

Barn som pårørende

Når den som blir alvorlig syk har mindreårige barn, har helsepersonell plikt til å gi oppfølging til barn når det er nødvendig. Formålet er å gi god informasjon om sykdommen og oppholdet her, for at barn kan føle trygghet i en vanskelig situasjon. Det er viktig å ta barns reaksjoner på alvor og gi tilpasset informasjon etter deres alder. Vi avtaler egen barnesamtale med fagpersonell dersom foreldre/barn ønsker det.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Fra Tjensvollkrysset tar du Madlaveien mot Sola.
Ta til høyre ved lyskrysset, deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes. Etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass.
En murbygning med sykkelstativ

Rektor Berntsensgate 12

Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Det er fast besøkstid kl.18-19:30, ellers avtales besøk med personalet i avdelingen. Rehabilitering kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Pasientene får en individuell ukeplan i tråd med utarbeidet mål og tiltaksplan.

​Ta med deg:

 • ​Behagelige treningsklær
 • Sko for både inne- og utebruk
 • Yttertøy
 • Badetøy
 • Toalettsaker
 • Oversikt over faste medisiner

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.

Les mer

  Egentrening etter hjerneslag

  I dette heftet vil du finne både generelle treningsprinsipper og eksempler på trening i konkrete hverdagslige aktiviteter. Du vil og finne forklaring på hvorfor det er viktig å bruke den svakeste siden. Heftet skiller mellom normalbevegelser og kompenserende bevegelser. Får du til mest mulig normalbevegelser, gir det best resultat. Er skaden såpass stor i hjernen, kan det være kompenserende bevegelser er det du får til. Uansett, beveg deg.
  Se hele heftet
  Tegning av dame med langt mørkt hår som springer. Tegning.