Behandling, Psykoedukativ/kunnskapsbasert parbehandling

Pargruppe med undervisnings- og samtaletilbud

Pargruppe er et behandlingstilbud der en av partnerne har en alvorlig psykisk lidelse. Tilbudet innebærer at dere som par og andre par i samme situasjon, og to gruppeledere møtes regelmessig i inntil to år. Gjennom samtaler, undervisning og problemløsning er målet å gi deg best mulig støtte og hjelp i hverdagen.

Skulle du ønske at dere som par fikk hjelp til å opprettholde kontakten i en vanskelig tid? Lurer partneren din på hvordan han/hun best kan bidra med å hjelpe deg?

Når du har psykiske utfordringer kan det være vanskelig å uttrykke hvordan du har det overfor de som står deg nærmest.

Partneren din er bekymret, og vil prøve å hjelpe deg på ulike måter. I møte med krise og sykdom hos et familiemedlem, er det vanlig å reagere både med redsel, sinne og uro. Det gjør at de ikke alltid klarer å møte deg på den måten du trenger. Mange partnere opplever dessuten at de ikke vet nok om hva din psykiske lidelse innebærer.


Henvisning og vurdering

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på om pargruppe er noe for deg og din partner. Vi inviterer dere også gjerne til en uforpliktende samtale for å gi dere nærmere informasjon om hva dette tilbudet innebærer.

Før

Du får det dere trenger av praktisk informasjon før pargruppen starter. Hvis dere har spørsmål underveis kan dere kontakte gruppelederne.

Under

I en parguppe deltar du, din partner, 4-5 andre par, og to gruppeledere.

Dere treffes regelmessig i ca. to år.


 
Din partner trenger kunnskap for å kunne være til hjelp og støtte for deg. Vi jobber med ulike problemstillinger og temaer:

  • Gjennomgang og vurdering av ressurser og behov  for dere som par
  • Forståelse for psykisk helse
  • Generelle råd om hva din partner kan gjøre
  • Konkrete råd om kommunikasjon
  • Psykiske og sosiale forhold som kan ha betydning for at du skal fungere best mulig
  • Hva fremmer og hva hemmer bedring
  • Hvordan løse dagligdagse utfordringer
  • Hvordan gjenkjenne tegn på fremskritt og tilbakefall
  • Ulike behandlingsmetoder
  • Rettigheter

Etter

Når pargruppen er ferdig, fortsetter du eventuelt annen behandling og oppfølging i samråd med din behandler eller fastlege.

Kontakt

Jan Johnsens gate 12 TIPS og Familiepoliklinikken

Kontakt TIPS og Familiepoliklinikken

Oppmøtested

Inngang D.

Betongbygg med skyvedører i glass. Foto.

Jan Johnsens gate 12

Jan Johnsens gate 12

4011 Stavanger

Transport

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.