Hva skjer når du ringer 113?

Noen har vært utsatt for en akutt livstruende sykdom/ulykke. Du er første person til stedet, og ringer 113, samtalen vil bli besvart av medisinsk nødtelefon med følgende spørsmål:

– Medisinsk nødtelefon.

Operatør vil nå spørre deg en del spørsmål, for å få klarlagt sted, hendelse og omfang

–  Hvor er pasient/ulykken?

Du oppgir adressen/sted/kommune hvor hendelsen/ulykken er.

–  Hva er ditt telefonnummer?

Dette for at vi skal kunne ringe deg opp igjen dersom samtalen blir brutt.

–  Hva er problemet? Hva har skjedd? Er pasienten våken? Puster pasienten normalt?

Du forteller kort om hva som er problemet.

Deretter vil du bli stilt en del spørsmål ut fra Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp, dette for å beslutte riktig respons og hastegrad i forhold til hendelse. Ressurskoordinator vil hvis påkrevd varsle ressurser (lege / ambulanse / luftambulanse / båtambulanse). Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er et nasjonalt verktøy som alle landets AMK-sentraler bruker for å gi riktig råd og veiledning under samtalen.​

Sist oppdatert 08.01.2024