Prehospital klinikk

Prehospital klinikk har ansvaret for transport av pasienter til og fra alle institusjoner i Helse Stavanger og er sykehusets forlengede arm utenfor sykehuset.

AMK besvarer alle 113 henvendelser i vår region og sørger for at personer med akutt sykdom eller skade får riktig hjelp, og råd og veiledning til selvhjelp inntil profesjonell hjelp er fremme.

Ambulanseavdelingen har 8 ambulanse stasjoner i Sør Rogaland og bemanner ambulansebåten på Finnøy. Ambulansearbeiderne er trent til å håndtere akutt og alvorlig sykdom, og sørge for rask transport til sykehus eller legevakt.

Pasientreiser sørger for alle andre transporter som ikke haster, men som er viktige for at pasienter skal komme seg til riktig behandlingstilbud i tide.

Regionalt Akuttmedisinsk Kompetanse Senter (RAKOS) er også en del av prehospital klinikk og bygger nettverk mellom kompetanse- og fagmiljøene innen akuttmedisin i Helse Vest, og bidrar til viktig fag- og forskningsaktivitet

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger