Akutt psykisk helsehjelp for voksne

Ambulant akutteam (AAT) tilbyr hjelp til deg som er i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om livskriser, angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker. Du trenger ikke henvisning fra fastlege for å ta kontakt med oss. Du kan selv ta kontakt på telefon i våre åpningstider. Ved livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker, ring medisinsk nødnummer 113. Dersom problemet ikke er livstruende, men heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen i åpningstiden, kan du ringe legevakten på 116 117.

Hva skjer når du tar kontakt med oss? 

 • I den første telefonsamtalen vil vi kartlegge situasjonen din og behovet ditt. 
 • Basert på den første samtalen vil vi sammen med deg vurdere om det er hensiktsmessig med videre oppfølging fra oss i en kortere periode, eller om du bør ha oppfølging fra andre tilbud. 
 • Vi kan tilby videre konsultasjoner over telefon, oppmøte i våre lokaler eller hjemmebesøk innen 24 timer der det vurderes som hensiktsmessig og er et ønske fra pasienten. 
 • Vi kan også tilby videokonsultasjon der det vurderes faglig forsvarlig og er et ønske fra pasienten.
 • Du betaler en egenandel ved oppfølging av ambulant akutteam. Om du har frikort, vil egenandelen dekkes av dette. Du betaler ikke egenandel for den første kartleggingssamtalen. 
 • Dersom du er forhindret i å komme til avtalen, må du gi beskjed innen 24 timer før avtalen for å unngå betalingsgebyr. 

Om ambulant akutteam

 • Ambulant akutteam består av fagpersoner innen psykisk helse i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger.
 • I samtalene legger vi vekt på mestring, med utgangspunkt i det som har skjedd, hvilket nettverk du har rundt deg, hva som har virket før, hva du du tror skal til for å få det bedre og hvordan vi best kan hjelpe deg. 
 • Din medvirkning er viktig for oss. 
 • Vi samarbeider, gir råd og veileder andre interne og eksterne samarbeidspartnere, for eksempel andre avdelinger på sykehuset og kommunehelsetjenesten. 

Åpningstider

 • Vi tar imot telefonhenvendelser på hverdager fra kl 09-21 og lørdag/søndag fra kl 12-19. Bevegelige helligdager har vi stengt.  

Kontakt

Telefon

 • Mandag 09:00 - 21:00
 • Tirsdag 09:00 - 21:00
 • Onsdag 09:00 - 21:00
 • Torsdag 09:00 - 21:00
 • Fredag 09:00 - 21:00
 • Lørdag 12:00 - 19:00
 • Søndag 12:00 - 19:00
Bevegelige helligdager har vi stengt.

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Adjunkt Hauglandsgate 34

Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger