Psykiatrisk divisjon

"Psykiatrisk divisjon" har endret navn til Klinikk psykisk helsevern voksne og Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige.

Sist oppdatert 07.02.2018