Kjære pårørende

Stavanger universitetssjukehus’ verdigrunnlag er kvalitet, respekt og trygghet. Vi ønsker å bygge på den enkelte pasients ressurser og muligheter, for å hjelpe vedkommende til å bli frisk, eller så frisk som mulig. Vi har som mål å ha et godt samarbeid med pårørende.

​Du som pårørende kan være en ressurs i behandlingssituasjonen. Vi skal derfor tilby deg samtale der en har fokus på dine behov, og innhente tilstrekkelig med opplysninger vedrørende pasienten, og legge til rette for din medvirkning i behandlingen. Relevante opplysninger som du gir, blir nedtegnet i pasienten sin journal.

De aller fleste mennesker som sliter med psykiske vansker, greier å komme gjennom vanskene på egen hånd, eller med hjelp fra familie, venner, fastlege eller andre uten hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Noen ganger blir imidlertid vanskene så store og utfordrende at en trenger hjelp enten fra spesialisthelsetjenesten ved psykiatrisk poliklinikk, innleggelse i sykehus eller ved distriktpsykiatriske senter (DPS).

Noen ganger skjer innleggelse i sykehus eller DPS etter en periode hvor du har opplevd at den som er syk, har forandret seg. Du som står pasienten nær, kan ha vært både redd, engstelig og bekymret. Vi skal gjøre alt vi
kan for å ivareta pasienten på en god måte, samt å være en støtte for deg.

Ikke alle som har en psykisk lidelse ønsker at vi skal snakke med pårørende mens de er i behandling. Dette kan gi utfordringer i å få til et godt samarbeid mellom pasienten, deg og helsetjenesten, men vi skal gjøre vårt beste for å få dette til. Du vil derfor, så snart som mulig etter at den du er pårørende til har blitt innlagt, og senest etter tre dager, bli kontaktet og tilbudt samtale, dersom han/hun samtykker til dette.

Velkommen til klinikk psykisk helsevern (brosjyre til pasienter og pårørende)

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du ser noe vi bør forandre eller forbedre oss på – men også hvis du synes det vi gjør er bra.

Vi ber alle pasienter om å besvare vår pasienttilfredshetsundersøkelse, og håper dere som pårørende også vil dele deres tilbakemeldinger med oss gjennom dialog eller brev.

Sist oppdatert 28.12.2023