Dalane DPS poliklinikk

For å etablere kontakt med Dalane DPS må du ha en henvisning fra fastlegen din. Henvendelse til psykiatrisk akutteam kan også lede til ytterligere kontakt.

I vår poliklinikk legger vi vekt på individuell tilpasset behandling og brukermedvirkning. Som poliklinisk pasient skal en bli møtt med respekt og ens behov ivaretatt på best mulig måte. Vi ser på behandling som et samarbeid mellom pasient og behandler, der en som pasient har ansvar for egen innsats og behandler har ansvar for det faglige innholdet og kvaliteten på behandlingstilbudet. Pårørende er også velkomne til å delta i dette samarbeidet.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 07:30 - 15:00
  • Tirsdag 07:30 - 15:00
  • Onsdag 07:30 - 15:00
  • Torsdag 07:30 - 15:00
  • Fredag 07:30 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Sjukehusveien 38 4370 Egersund

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang 3 fra Langevannsveien.

Langevannsveien 15

Langevannsveien 15, 4373 Egersund

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.