TIPS - tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

TIPS er et tilbud som arbeider for å oppdage og behandle alvorlige psykiske lidelser så tidlig som mulig. Hovedmålet er å forkorte den tiden det tar fra folk utvikler mulige psykose-symptomer til behandlingen starter. Tilbudet retter seg særlig mot unge mennesker.

Telefon 51 51 59 59

http://www.tips-info.com/


​​​​​​​​​​​TIPS driver også utstrakt undervisningsvirksomhet og opplysningsarbeide i tilknytning til alvorlig psykisk lidelse.
Ved førstegangs psykose har vi mulighet til å få vedkommende inn til behandling og videre utredning uten unødig ventetid. Vi har en nærhet til Akutt Mottakspost C2 som gir mulighet for frivillig innleggelse hvis vedkommende ønsker det. Hvis man vurderer poliklinisk behandling som det mest hensiktsmessige, knyttes vedkommende til en poliklinisk behandler innen 1 uke. Oppdagelsesteamet utfører et strukturert intervju ved første samtale. Vi får av og til sendt henvisningsskriv fra fastleger, men har du heller tid til å ringe er det som regel det letteste.

Sist oppdatert 03.02.2017