Kontaktinformasjon Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Psykisk helsevern i Helse Stavanger er delt i to klinikker - Psykisk helsevern voksne og Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige. Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige består av fire avdelinger.

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Klinikksjef: Lars Conrad Moe
Besøksadresse: Gerd Ragna Bloch Thorsensgate 25, 4011 Stavanger
Telefon: 51518000

Leder: Gro C. Peck
Besøksadresse: Armauer Hansensvei 20, 4011 Stavanger, 3. etg. og U-etasje F-blokk, Psykisk helsevern

https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/fou-enheten

Avdelingsleder: Randi Mobæk,
Besøksadresse: Lagårdsveien 78, Pb. 8100, 4068 Stavanger
Telefon: 476 82 859

https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/

Rus poliklinikk ung, Stavanger (tidligere PUT Stavanger)
Leder: Ole Hegg
Besøksadresse: Armauer Hansensvei 20, Pb. 8100, 4068 Stavanger
Telefon: 51 51 51 40

Rus poliklinikk ung, Sandnes (tidligere PUT Sandnes)
Leder: Mette Idsøe
Besøksadresse: Ole Bullsgate 6, 4033 Sandnes
Telefon: 51 97 40 70

LAR Helse Stavanger
Leder: Bente Sikveland
Besøksadresse L27: Lagårdsveien 27, 2. etasje (inngang til høyre ved garasje).
Besøksadresse L78: Lagårdsveien 78, 6. etasje

Obs team
Leder: Ann Kristin Strømme, fagleder Karianne Borgen
Besøksadresse: Bergelandsgaten 30, pb. 8100, 4068 Stavanger
Telefon: 905 77 189

Veksthuset
Leder: Kristin Mohn
Besøksadresse: Brunesveien 69, Sandnes, P.b. 8100
Telefon: 904 18 385

Gauselskogen rehabiliteringsenhet
Leder: Stian Korneliussen
Besøksadresse: Gullspennetunet 6-8, På Gausel bak ICA-bygget
Telefon: 51 51 58 00
 
RPS team
Leder: Espen Enoksen
Besøksadresse: Lagårdsveien 78, 4010 Stavanger, 7 etasje

Avdelingsleder: Frode Jåtten
Besøksadresse: Gamle Godesetveien 3A, 4032 Stavanger
Telefon: 51 95 88 50

https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige/avdeling-unge-voksne-og-flyktninger

Gausel poliklinikk/gruppepoliklinikk
Leder: Frode Jåtten
Besøksadresse: Gamle Godesetveien 3A, 4032 Stavanger
Tlf. 51 95 88 50

Gausel behandlingspost
Postleder: Siv Bente Harestad
Besøksadresse: Gamle Godesetveien 3A, 4032 Stavanger
Telefon: 51 95 88 50

Engelsvoll
Postleder: Liv Gunhild Aase
Besøksadresse: Engelsvollveien 111, 4353 Klepp Stasjon
Telefon: 51 51 40 30

Transkulturelt Senter
Leder: Jone Schanche Olsen
Besøksadresse: Hillevågsveien 8, 4.etg
Telefon: 51 51 40 17

Jobb/skoleresept
Leder: Lena Heitmann
Besøksadresse: Hillevågsveien 8, 4.etg

Psykisk helsevern barn og unge (tidligere BUPA) 

Avdelingsleder: Lilja Thorsteinsdottir
Besøksadresse: Gerd Ragna Bloch Thorsensgate 25, 4011 Stavanger

BUP Egersund
Poliklinikkleder: Johnny Hovland
Besøksadresse: Langevannsveien 15, Egersund
Telefon: 51 51 21 68
Postadresse: Sjukehusveien 38, 4370 Egersund

BUP Bryne
Poliklinikkleder: Jarrle Klippen
Besøksadresse: Hetlandsgata 25, 4344 Bryne

BUP Sandnes
Poliklinikkleder: Berit Øydne Reiersen
Besøksadresse: Julie Egesgate 6, Sandnes, PB 8100, 4068 Stavanger

BUP Sola
Poliklinikkleder: Berit Hope Høivik
Besøksadresse: Vingveien 2, 2. etasje. 4050 Sola

Vingveien 2 har flere innganger. Bruk den inngangen som er mot Sentrumsveien (RV 509/510) og nærmest Sandnes. Det står skilt for "Helse Stavanger" på huset ved inngangen.
Telefon: 51 51 58 10

BUP Sentrum
Poliklinikkleder: Jon Aksnes

BUP Hinna
Poliklinikkleder: Liv Sand

BUP Madla
Poliklinikkleder: Anette Kahlbom (Marthe Skrede, fung fram til aug.)

Besøksadresse BUP sentrum, Hinna og Madla: Gerd Ragna Bloch Thorsensgate 25, 4011 Stavanger

Akutt ambulant ungdomsteam (AAUT)
Poliklinikkleder: Vigdis Fredheim
Besøksadresse: Gerd Ragna Bloch Thorsensgate 25, 4011 Stavanger

Spesialpoliklinikken, herunder autismeteamet, sped og småbarnsteamet og nevroteamet.
Poliklinikkleder: Karen Instebø

Besøksadresse: Gerd Ragna Bloch Thorsensgate 25, 4011 Stavanger

Avdelingsleder: Asbjørn Lindland,
Besøksadresse: Gerd Ragna Bloch Thorsensgate 25, 4011 Stavanger
Telefon: 51 51 51 12

K1 – tidligere utredningsposten barn
Leder: Postleder: Signe Sandvold
Telefon: 51 51 5953

M1 – akuttpost ungdom
Postleder: Cecilie Granhøy,
Telefon: 51 51 51 10

N1 – akuttpost ungdom (tidligere behandlingsposten ungdom)
Postleder: Odd Sigve Heggland
Telefon: 51 51 51 22
Besøksadresse K1, M1, og N1: Gerd Ragna Bloch Thorsensgate 25, 4011 Stavanger

Sist oppdatert 10.01.2023