Ruspoliklinikk Sandnes

Ruspoliklinikk Sandnes (RUPO) gir gratis tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling til unge voksne mellom 15 og 30 år med rus- og avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale rusmidler i tillegg til spilleavhengighet og anabole steroider). Fra fylte 30 år betaler pasientene egenandel.

Felles for pasientene våre er at de står i fare for å utvikle eller har et rusproblem gjerne i kombinasjon med psykiske plager. Dette kan være angst, depresjon eller psykoser.

RUPO Sandnes ønsker å ha fokus på tidlig inngripen, og vi oppfordrer foreldre/pårørende og de som er i kontakt med personer med rus og psykiske lidelser til å henvise så tidlig som mulig. Prognosene for bedring er større jo tidligere de negative mønstre blir snudd.
Vi har fagfolk med ulik bakgrunn som psykologer, sosionomer, psykiater, barnevernspedagoger og familieterapeuter. Vi inkluderer pårørende og sosiale nettverk i tilbud om pårørendesamtaler, flerfamiliegrupper, familiesamtaler, barnesamtaler og nettverksmøter.
Vi tilbyr individualsamtaler, par/familiesamtaler og samtaler med pårørende. Vi tilbyr også samtaler med pasientenes barn. Dette gjør vi fordi vi vet at det kan være en stor belasting å være pårørende til rusmisbrukere. Vi har også ansvaret for å søke personer inn til døgnbehandling ved ulike behandlingsinstitusjoner for rusavhengige.
Ruspoliklinikk Sandnes dekker kommunene Sandnes, Sola, Klepp, Gjesdal, Forsand, Time, Hå, Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Lund. Med geografisk nedslagsfelt sør til Egersund tilbyr to behandlere ved Sandnes polikliniske samtaler ved Dalane DPS en dag per uke.
RUPO er med i samhandlingsteamet FACT ung. Målgruppen her er barn/ungdom med alvorlige psykiske helse- og/eller rusvansker i alder 12-18 år. 
RUPO gir også et poliklinisk tilbud til pasienter med rusavhengighet innsatt ved Åna Fengsel. 

Kontakt

Telefon

Kl 08.00 - 15.30

Postadresse

Ruspoliklinikk ung Sandnes Helse Stavanger HF Postboks 8100 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Julie Eges gt 6, 4306 Sandnes
2. etasje i Amfi Vågen, inngang fra Julie Eges Gate.

Rødt murbygg med glassgang over veien utenfor. Kjøpesenter Amfi i samme bygget.

Julie Eges gt 6

Julie Eges gt 6, 4306 Sandnes

Behandlingstilbud for gamingavhengige

Unge som bruker gaming til å dempe andre psykiske plager, får et nytt behandlingstilbud fra 1. januar 2020. Det er Ruspoliklinikk ung Sandnes som står bak det.
Les mer om behandlingstilbudet
Spiller tvspill