Ruspoliklinikk Stavanger

Ruspoliklinikk Stavanger (RUPO Stavanger) gir gratis tilbud om utredning og behandling til ungdommer og unge voksne i alderen fra 15 år. Fra fylte 30 år betaler pasientene egenandel.

Hva er Rupo Stavanger?

Rupo Stavanger er en poliklinikk. Det betyr at pasientene våre lager avtaler med sin behandler på dagtid i ukedagene. Behandlingen kan handle om mye forskjellig ut fra hva du trenger hjelp med.

På Rupo Stavanger jobber det folk med kompetanse på sosiale, psykologiske og medisinske områder. Vi kan hjelpe deg med utfordringene dine, som kan handle om rus, avhengighet, psykisk helse, medisinbruk, vanskelige erfaringer, ditt sosiale nettverk, skole og utdanning. Målet vårt er at du skal kunne jobbe mot det livet du selv ønsker, selv om du har forskjellige utfordringer. Det skal vi jobbe sammen med deg om.

Vi kan også hjelpe deg med å få behandling i en institusjon. Det betyr at du bor sammen med andre pasienter hele døgnet i en periode der du får hjelp med mange områder i livet.

Hos oss arbeider det personer som har utdannelse som psykolog, sosionom og barnevernspedagog. 


Hvem kan få behandling hos oss?

Vi gir behandlingstilbud til folk som bor i:

 • Stavanger
 • Randaberg
 • Kvitsøy
 • Rennesøy
 • Finnøy
 • Hjelmeland
 • Strand
 • Forsand

Hva består behandlingen av?

Rupo Stavanger tilbyr samtaler, enten mellom deg og behandleren din, eller sammen med dine pårørende eller andre personer som er viktige for deg. Vi kan også ha samtaler med barna dine.

Samarbeidspartnere

RUPO Stavanger samarbeider med MO ung og tilstede på denne enheten både for å gi polikliniske samtaler og to av våre ansatte som har fast arbeidssted på døgntilbudet til MO ung. Disse skal bidra til brobyging mellom kommunehelsetjeneste og spessialisthelsetjeneste og bidrar til gode overganger fra behandlingsstart og videre i behandlingsforløpet.


Les mer om MO ung på stavanger.kommune.no


RUPO Stavanger har et tett samarbeid med kriminalomsorgen ved Stavanger fengsel og rusmestringsenheten. Målet med samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen er å styrke tilbudet til de innsatte og domfelte rusmiddelavhengige som har behov for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og starte behandling/forberedelse til behandling så tidlig som mulig.

Dialektisk atferdsterapi

Rupo Stavanger har det siste året tilbudt dialektisk atferdsterapi (DBT) gruppetilbud. Dette er en metode utviklet for de som har emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og selvmords- og selvskadingsproblematikk. Det er ikke krav til å helt oppfylle denne diagnose for å få DBT behandling ved Rupo Stavanger. DBT har godt forskningsstøtte også ved traumelidelser, depresjon, angst, ADHD med mere. Tilnærmingen er basert på kognitiv- atferds- og valideringsterapi. Fokus er på å øke mestring i f.h.t. følelsesregulering, relasjonelle ferdigheter og håndtering av frekvente kriser gjennom grupper hvor man underviser i ferdigheter. Mindfulness er også et verktøy som brukes som en integrert del av behandlingen. Individuelt har man terapi basert på personlige mål. Opplegget består av deltagelse i ferdighetsgruppe en gang i uken á to timer, samt individualsamtale med DBT behandler 1 gang i uken á 60 minutt. Deltaker får en egen perm med alle ferdigheter som læres. DBT behandler samarbeider i et team. Opplegget varer over ett år. Gruppen tar inn nye medlemmer ved faste tilfeller under året. Mer informasjon om DBT:

https://helse-stavanger.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-ungdom

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/utdanning-kurs-konferanser/utdanning/dbt/index.html

EMDR

Rupo Stavanger tilbyr individuell traumebehandling eye movement desentization and reprosessing (EMDR). Dette er en av de traumebehandlingsmetoder som har god forskningsstøtte og viser et vedvarende resultat. EMDR er en strukturert metode, som har elementer fra kognitiv terapi og avslapningsøvelser. Det brukes bilateral stimulering med øyebevegelser, alternativt auditiv eller taktil stimulering, hvilket minsker følelse intensitet rundt traumeminner og gjør at traumer blir bearbeidet. EMDR kan anvendes både som hovedsakelig behandlingsmetode og integrert i andre behandlingsmetoder. Mer informasjon om EMDR finns på EMDR Norges nettsider: https://emdrnorge.no/hva-er-emdr/

Traumestabiliseringsgruppe

Vi har i 2020 startet opp en traumestabiliseringsgruppe. Dette er et tilbud til pasienter som har traumereaksjoner, og skal være et supplement til individuell behandling. Gruppen har hovedsakelig undervisningsform, med noen øvelser og hjemmeoppgaver. Tilbudet vil bli evaluert etter gjennomføring, og det vil bli vurdert om dette skal bli et fast tilbud ved RuPo Stavanger.

Nettsider med informasjon om tjenester for de som har utfordringer med psykisk helse og rusbruk

Pårørendesenteret (pårørendestavanger.no)

N.K.S. veiledningssenter (sanitetskvinnene.no)

A-larm: bruker og pårørendeorganisasjon (a-larm.no)

Stavanger kommune informasjon om tilbud for mennesker og pårørende som har utfordringer med psykisk helse og rusbruk  (stavanger.kommune.no)

K46 nettside (stavanger.kommune.no)

Helse Vest sin rusforskningsavdeling (korfor.no)

Kompetansesenter rus, Region vest (korus-stavanger.no)

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Stavanger /v Ruspoliklinikk Stavanger, postboks 8100, 4068 Stavanger.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hillevågsveien 8 , 3 etasje, 4016 Stavanger.

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag 08:00 - 15:30
 • Søndag 08:00 - 15:30

Hillevågsveien 8

Hillevågsveien 8, 4016 Stavanger