Mursteinsbygning med vindu og et tre i forgrunnen.

Avdeling unge voksne og flyktninger

Avdeling for unge voksne og flyktninger (AUVF) er en del av klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige (PHBURA), og består av flere enheter: Engelsvoll, Gausel behandlingspost og poliklinikk, jobb/skoleresept og Transkulturelt senter.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Selvhjelp

Her finner du nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland.
Se alle selvhjelpstilbudene
Mann som holder og skriver på en mobiltelefon. Foto.