Forsknings- og undervisningsenheten

Forsknings- og undervisningsenheten (FoU) ved klinikkene for psykisk helsevern utvikler og tilbyr kurs og utdanninger/opplæringsprogram innen fagfeltet psykisk helse og rusavhengighet.

Henriette Grimsby Rafoss, avdelingssjef, e-post: henriette.grimsby.rafoss@sus.no

Kursinformasjon/-påmelding:

Marit Larssen, konsulent, telefon 51 51 56 25, e-post:  marit.larssen@sus.no 

Marie Fosse, konsulent, telefon 51 51 52 36, e-post: marie.fosse@sus.no

Sveinung Dybvig, informasjonskonsulent, e-post: sveinung.dybvig@sus.no

Fagansvarlige:

Elisabeth Christie Ørke, undervisningsansvarlig psykologspesialist, 51 51 55 21, e-post elisabeth.christie.orke@sus.no  

Ingvil Trana, undervisningsansvarlig spesialsykepleier 51 51 56 78, e-post ingvil.trana@sus.no

Jon M. Stokkeland, undervisningsansvarlig overlege, 51 51 52 97, e-post jon.stokkeland@sus.no

Liv Breivikås Fevang, undervisningsansvarlig konsulent med brukerkompetanse, telefon 51 51 51 56, e-post liv.brevikas.fevang@sus.no

​​​​​​Forskning:

Jon Fauskanger Bjåstad, forskningssjef, 51 51 52 11, e-post jon.fauskanger.bjastad@sus.no

Vi har et bredt kurstilbud både for ansatte og for eksterne samarbeidspartnere. Kurstilbudet vårt følger en årskalender og de fleste kursene er også åpne for eksterne deltakere til en fast pris.

Årskalender: Faste kurs i 2023

Vi har også et bredt utvalg av erfaringsformidlere.

Erfaringsformidler​e og foredrags​holdere​

Sist oppdatert 15.05.2023