Erfaringsformidling/foredragsholdere

Foredragsholdere med erfaring innen psykisk helse og/eller avhengighet kan spørres om oppdrag direkte eller via kontaktinformasjonen til forsknings- og undervisningsenheten nederst på siden .  For mer informasjon om hva den enkelte erfaringsformidler kan bidra med, se under.

Kontakt

Forsknings- og undervisningsenheten for psykisk helse og avhengighet er ansvarlig for oversikten og oppdatering av erfaringsformidlere som er tilgjengelige. 

Kontaktpersoner i forsknings- og undervisningsenheten:

Honorar

​Honorar og reiseutgifter avtales skriftlig og direkte med den enkelte foredragsholder. Når Stavanger universitetssykehus (SUS) bruker erfaringsformidlere internt i egen undervisning har vi fastsatte honorar. Ta kontakt med ingvil.trana@sus.no for mer informasjon.

​Oversikt over erfaringsformidlere/foredragsholdere

Foto: anne helene kvamme erfaringsformidler (2).jpg

Anne Helene Prestemon er erfaringsformidler og har utdannelse innen sosialt arbeid. Hun er uføretrygdet, har arbeidserfaring som veileder i NAV, attføringskonsulent og omsorgsbolig.

Erfaring

 • Bipolar 2 lidelse
 • ADHD diagnose i voksen alder
 • kompleks PTSD
 • barndomstraumer
 • utreding
 • medisinering
 • poliklinisk behandling
 • terapi
 • erfaring fra begge sider av bordet i NAV-systemet
 • pårørende til to barn med bipolar lidelse
 • adoptert og gjenforent med biologisk familie som voksen
 • pårørende til en med rus- og samtidig psykisk lidelse som sitter i fengsel


Tema til foredrag

 • å leve med ubehandlet og behandlet bipolar lidelse
 • når forelder og barn blir hverandres pårørende
 • annerkjennelse av pårørendes erfaringskompetanse i møte med psykiatrien
 • PTSD
 • generalisert angst
 • adopsjon og gjenforening med biologiske foreldre og søsken/betydningen av å vite hvor man kommer fra i et helsemessig og personlig perspektiv
 • hvordan leve "normale" liv og og også få til et fint parforhold når han har utfordringer med diagnoser

Tittel på noen av tema hun har presentert på Stavanger universitetssykehus (SUS) bla. nyansattkurs, rus- og psykisk helse (ROP-kurs): ​ 

 • «Arv til besvær» - å leve med en bipolar diagnose og være pårørende til tenåringer med samme diagnose  
 • "Å være pårørende til en sønn med ROP-lidelser" 
 • «Å leve med leve med bipolar lidelse" (holdt for hjemmesykepleien)
 • «The power of the pack"  ​ ​(om gruppeterapi og det magiske som blir skapt av dynamikken og relasjonene i gruppen).

Artikler 

Å bli sett - Adopterte

Familiens mørke hemmelighet: ​www.dagbladet.no/nyheter/fant-familiens-morke-hemmelighet/73733466

Opptatt av

 • Kunnskap er makt
 • Pasienter og pårørende må få kunnskap på et så tidlig stadium som mulig
 • Økt kunnskap og ufarliggjøring av psykiske lidelser i befolkningen generelt
 • Psykisk helsehjelp bør være like tilgjengelig som fastlegen


Telefon

90 11 86 76


E-post

ahprestemon@gmail.com

Foto: Anne Naustvik - erfaringsformidler.jpg

 Erfaringsformidler og student.

Erfaring

 • pasienterfaring innen dissosiasjon (DID – dissosiativ identitetslidelse)
 • psykose
 • depresjon
 • spiseforstyrrelse og selvskading- og selvmordsproblematikk
 • innleggelser og poliklinisk behandling ved ungdom- og voksenpsykiatri
 • erfaring fra psykiatri i spesialisthelsetjenesten
 • kommunehelsetjeneste og private tjenester

Opptatt av

Ønsker å kunne være til nytte og hjelp for andre med mine erfaringer. Opptatt av at en blir sett på som et helt menneske, ikke bare med symptomer og diagnoser. At en skal bli tatt på alvor. At det skal være rom for både gode og dårlige dager. Opptatt av at en blir møtt med respekt og omsorg i behandling, og hvordan holdninger påvirker helsepersonellets væremåte og tilnærming. Alltid hold fast i håpet! 

Kultur

Kunstutstillinger av malerier/tegninger. Samt et installasjonsprosjekt i samarbeid med skoleelever med tema psykisk helse. Reportasjer i Rogaland Avis, Sinn&Samfunn, Tv-Vest,  Strandbuen. Kommende bokprosjekt. 
Telefon: 90 11 13 38
Bosted: Rogaland/Stavanger​
E-post: a.naustvik@gmail.com

Foto: Maja Bergsaker, erfaringsformidler

 

Erfaringsformidler, utdannet sosionom.

Erfaring

Innleggelse på ungdomspsykiatrisk (1992) og flere innleggelser over lengre tid på voksenpsykiatrisk (fra 1997- 2011). 

Tema til foredrag

Pasienterfaring innen selvskadings- og selvmordsproblematikk, spiseforstyrrelse (destruktive mestringsstrategier), MAP (møte med aggresjonsproblematikk). 

Tittel på noen av tema hun har presentert på kurs på Stavanger universitetssykehus (SUS):  

 • «Tål meg, og forstå hvorfor jeg gjør som jeg gjør»
 • "Hva trigger utagering på post"?​
 • "Miljøterapi ved selvskading"

Opptatt av

At pasienter blir sett på som likeverdige, samarbeid, at det er en årsak til ens atferd, holdninger. Pasienten er ikke diagnosen, det å se mennesket, dens fungering, bygge videre på ressursene (alle har vi ressurser). At det alltid er håp. Årsak til personalets atferd (at en reagerer som en gjør). Åpenhet og kultur for å kunne prate om dette.

Telefon: 97 16 22 10
Epost: maja.bergsaker@outlook.com

 

Tormod Hvidsten Gjedrem, erfaringsformidler

Erfaringsformidler, deltaker i Dalane DPS brukerråd

Erfaring

Schizofrenidiagnose siden 2002. Rus og Psykoseproblematikk. Mange innleggelser flere steder, men i hovedsak ved Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon.


Tema til foredrag

Rus og energiavhengigheter, psykoser, samhandling, recovery/tilfriskning, pårørende/familie. Medisiner og hvordan ha et sunt forholde til medisiner. Stemmehøring. Polaritet. Sinnet, paradigmeskiftet, rutiner, fysikk og trening.


Opptatt av

Verdighet. Kunne bruke medisiner uten skam. Sosiale saker, politikk, samfunn, verden og livet!


Telefon: 95 42 88 91
Bosted: Rogaland
E-post: tormodhg@gmail.comKurs i Psykiatrisk divisjon

 • Smarte råd for deg som opplever vektoppgang under kreftbehandling
  Opplever du vektoppgang i forbindelse med kreftbehandling?
  Smarte råd for deg som opplever vektoppgang under kreftbehandling
  5.
  juni
  2024
 • Åpen lesegruppe
  Lesegruppe vil si at du, i fellesskap med andre, lytter til en tekst som blir lest av en leseleder.
  Åpen lesegruppe
  11.
  september
  2024
  3 dager
 • Lymfomskolen
  Kurs for personer med lymfom og deres pårørende. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å håndtere helsefoutfordringer på en god måte.
  Lymfomskolen
  31.
  oktober
  2024
  Flere datoer
Sist oppdatert 19.02.2024