Ekspertrådet

Ekspertrådet er et talerør for ungdom og unge voksne mellom 13 og 30 år som har vært i behandling i klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Det viktigste ekspertrådet gjør, er å gi innspill og råd til hvordan klinikkens tjenester kan bli enda bedre.

Publisert 25.05.2022
Sist oppdatert 05.06.2023
Fire ungdommer sitter rundt et bord.

Ekspertrådet i mars 2022. Foto: Helse Stavanger.

Ekspertrådets medlemmer bidrar i forbedringsarbeid og utvikling av tjenestene på klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Det betyr at de deltar på ulike møter og prosjekter, og sier sin mening som tidligere pasienter ved klinikken. Ekspertrådet har også tre faste møter i halvåret sammen med ledelsen i klinikken.

Eksempler:

  • Rådgivning av nye ansatte i klinikken på nyansattkurs.
  • Gitt innspill til hvordan skjermingsavdelingene på sengepostene M1 og N1 skal se ut
  • Samtaletilbud til innlagte ungdommer
  • Prosjektarbeid, for eksempel Barn og unges rettigheter (P2021)   og samvalg på Gausel (brukermedvirkning i behandling)
  • Jobber med å få til bedre overganger mellom BUP og psykisk helsevern for voksne
  • Oppdragene medlemmene i ekspertrådet utfører er honorerte. Det vil si at det å være medlem i ekspertrådet er en betalt jobb. ​

​Vil du være med i ekspertrådet?​

Har du egne erfaringer og opplevelser fra klinikken, og opplever at noe kan forbedres? Som medlem i ekspertrådet får du muligheten til å samarbeide med de ansatte for å gjøre klinikken enda bedre. 

Det finnes ingen faste rammer for hvilken erfaring du bør ha. Ekspertrådet ønsker medlemmer med ulik erfaring, ulik alder og ulik kjønnsidentitet. 

Send en e-post til lars.conrad.moe@sus.no om du synes dette høres interessant ut. Da blir du kontaktet for å avtale en samtale.