Fra Klepp til Våland: Engelsvoll pusses opp for 25 millioner

Det må til skippertak fra alle kanter når Engelsvoll flytter til Våland mens det pusses opp på hjemmebane. Engelsvoll skal rustes opp for 25 millioner - og da flytter de like gjerne til storbyen i mellomtiden.

Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

Regionen sliter med arbeidsledighet, og i den forbindelse har Helse Stavanger fått 81 millioner kroner som skal gå til oppussing og vedlikehold slik at flere kan settes i arbeid. Pengene er fordelt etter behov - og Engelsvoll er prioritert i dette arbeidet.

– Vi er storfornøyde, sier seksjonsleder på Engelsvoll, Liv Gunhild Aase.

Med seg på laget har hun 46 kolleger og 14 innlagte pasienter samt flere som de følger opp poliklinisk.  

Dette er Engelsvoll

Seksjon Engelsvoll hører til avdeling for unge voksne i Psykiatrisk divisjon. De gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til pasienter i alderen 18-30 år med alvorlige og langvarige psykiske lidelser.

Gjennomsnittlig liggetid på Engelsvoll er fra seks til 18 måneder - noe medarbeiderne anser som viktig fordi de da får bruke god tid på pasientene som har behov for det.

Engelsvoll baserer en betydelig del av behandlingen på fysisk aktivitet. I tillegg gis det tilbud om behandling hos musikkterapeut og psykologspesialist samt hos seksjonens tre overleger. Seksjonen har egen sosionom, i tillegg til en kompetent miljøgruppe.

– Vi ser viktigheten av å være kreative når pasientene våre har det vanskelig, sier Aase, og viser til at de blant annet har en egen hytte på Ims som brukes aktivt, egen turgruppe og flere fysiske gruppeaktiviteter.

Når de nå flytter inn på avdeling E2 ved Psykiatrisk divisjon på Våland, kommer flere pasienter rett fra tur i Sirdalen.

Åpen avdeling

Seksjon Engelsvoll baserer behandlingen og rehabiliteringen på frihet og frivillighet. Avdelingen har åpne dører og benytter ikke overfallsalarm.

– Vi mener vi har en forpliktelse overfor våre pasienter som har ønsket seg til oss nettopp på grunn av åpenheten. Vi jobber med frivillige løsninger, og tar heller med pasientene våre ut enn å låse døren dersom noen kjenner på uro eller rus-sug, sier Aase.

Målet er at pasientene skal kunne fungere i eget hjem, i jobb eller på skole samt kunne delta i sosiale felleskaper.

Oppussingsarbeidet

Arbeidet med planleggingen av oppussingsarbeidet på Engelsvoll og flyttingen til Våland startet for bare fire måneder siden. Nå er flyttingen allerede godt i gang, og medarbeiderne og pasientene prøver å finne seg til rette i nye lokaler.

Mens hverdagen går sitt vante liv på Våland, er det masse arbeid som skal gjøres hjemme på Klepp. Blant annet skal alle pasientrommene få egne bad, og ventilasjonssystemet oppgraderes. I tillegg skal seks treningsleiligheter gjøres om til separate boenheter - slik at pasientene kan trene på å bo for seg selv før de overføres til kommunal omsorg.

– Det er utrolig spennende å være med på alt som skjer. Fordelen med flyttingen til Våland er at vi er nærmere våre kolleger i psykiatrien. Og så gleder vi oss selvsagt til vi kan flytte tilbake i nyoppussede lokaler - som kommer både våre pasienter og medarbeidere til gode. Dette har vært en meget god prosess. All ære til alle de ansatte som har stått på for å få dette til, avslutter Aase.

 

04.03.2016