Skjoldbruskkjertel - bildediagnostikk

Fra 2007 har Brystdiagnostisksenter overtatt ansvaret for bildediagnostikk av skjoldbruskkjertelen (Thyreoidea)

​​I samsvar med den internasjonale trenden, har man sett nærmere på måten kreft i skjoldbruskkjertelen utredes og behandles i Norge. En tverrfaglig kompetansegruppe har kommet frem til anbefalinger som kan leses på Kreftforeningens nettsider.
 
For utredning av kreft i skjoldbruskkjertelen, anbefales bruk av ultralyd og ultraveiledet nåleprøve (cytologisk prøve).

Fordi kompetansepersonellet ofte er de samme som driver med brystkreft, har flere brystsentre overtatt denne funksjonen i Norge, også på SUS. Her har vi allerede et nært samarbeid med både spesialist i endokrin kirurgi og patologisk/cytologisk avdeling.

Vi har valgt å legge opp våre rutiner i samsvar med de nevnte anbefalinger, noe som medfører at alle henvisninger skal sendes til oss via endokrin kirurg.

Kun i spesielle tilfeller trengs billeddannende undersøkelser ved andre problemstillinger enn kreft. Disse henvises fra medisinsk eller kirurgisk endokrin spesialist ved sykehuset.

Sist oppdatert 06.02.2018