Historikk

Her får du et innblikk i hvordan brystdiagnostisk senter har vokst fram til det moderne senteret det er i dag.

SiR (nå SUS) fikk sin første mammograf i 1985. Det var en gave til sykehuset fra ivrige innsamlere i ulike kvinneorganisasjoner og engasjerte enkeltpersoner. Etter en litt langsom oppstart for å lære teknikken og bildetolkningen, var vi godt i gang da vi i 1987 startet med et prosjekt vi kalte kveldspoliklinikken. Det var innledningen til et fruktbart samarbeid med avdelingen for patologi og kirurgi med bruk av trippeldiagnostikk. Det betyr tre ulike metoder som bygger opp om diagnosen: mammografi, celleprøve og klinisk undersøkelse. Alle undersøkelser blir gjort ved samme konsultasjon, og kvinnen får diagnosen samme kveld.
Kveldspoliklinikken viste seg å være ”liv laga”, og drives fremdeles etter samme retningslinjer. Den ga oss ”Det nytter-prisen” i 1999.

Etter hvert hadde man bygd opp et godt fagmiljø for diagnostikk av brystsykdommer. Dette var av avgjørende betydning for oss da det i 1995 ble vedtatt at det skulle startes et prøveprosjekt med masseundersøkelse med mammografi i Norge. I Stavanger fantes det allerede kompetente fagfolk, og man hadde lang erfaring med trippeldiagnostikk. Rogaland hadde dessuten tilstrekkelig befolkningsgrunnlag. Alt lå derfor godt til rette da vi kunne starte masseundersøkelse med mammografi i november 1995. Screeningen i de fire prøvefylkene ble svært vellykket, og våren 1998 vedtok Stortinget at prøveprosjektet skulle bli et landsdekkende program.

BDS (Brystdiagnostisksenter) framstår nå som et moderne senter med digitaliserte mammografer, ultralyd, kontrastmammografi og mulighet for MR. Aktiviteten har vært økende gjennom årene, og vi er blant de største sykehusene i landet for diagnostikk og behandling av brystsykdommer.

Sist oppdatert 06.02.2018