Seksjon for molekylær kvantitativ patologi

Vi utfører analyser av vev for å påvise forandringer i DNA, RNA og proteiner. Dette kan blant annet brukes til å bestemme om pasienter kan ha nytte av en bestemt behandling (for eksempel ved brystkreft). Vi analyserer også prøver med hensyn på eventuell tilstedeværelse av human papilloma virus (HR-HPV) i celleprøver fra livmorhalsen. Undersøkelsene bestilles av legene på avdeling for patologi som en tilleggsundersøkelse til vanlig diagnostikk, og er til hjelp for nærmere klassifikasjon av tumorer.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang 10C, ved kreftbygget (kapellet har inngang 10B).

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger