Avdeling for patologi

Avdeling for patologi ved SUS er en av landets største patologiavdelinger. Vi undersøker årlig omlag 70.000 vev- og celleprøver og utfører omlag 400 obduksjoner. I tillegg til diagnostikk jobber vi aktivt med forskning og utdanning av legespesialister. Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. Man studerer sykdommenes årsaker, utviklingsmekanismer og påvirkning av struktur og funksjon. Ved mange sykdommer er det karakteristiske forandringer i vevet, og undersøkelse av vevs- og celleprøver har ofte avgjørende betydning for å kunne stille en diagnose.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang 10C (kapellet har inngang 10B)

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Skjema og informasjon

Skjema listet under benyttes for rekvirenter som ikke benytter elektronisk rekvirering.
Skjema og informasjon
Forsker med PC, reagensrør og skjema. Bilde.