Seksjon for cytologi

Vi fremstiller og mikroskoperer over 40.000 cytologiprøver i året. Prøvene kommer til oss fra sykehusets avdelinger, Helse Fonna, og fra primærhelsetjenesten i Rogaland.

Cytologi betyr læren om cellen («cyto» som i cytoplasma). Prøvematerialet er enkeltceller og grupper av celler som er løsnet fra overflater eller hulrom, skrapt av eller suget ut med tynn nål.

Hovedformålet med prøven er som oftest å avkrefte eller bekrefte om der er celleforandringer eller kreftceller tilstede og evt. nærmere karakterisere funnene.

Om oss

Vi som jobber her er spesialutdannede bioingeniører («screenere»), i samarbeid med avdelingens patologer. Vi undersøker årlig vel 40.000 cytologiprøver. Prøvene kommer til oss fra sykehusets avdelinger, Helse Fonna, og fra primærhelsetjenesten i Rogaland. De fleste prøvene prepareres og mikroskoperes, samt at bl.a. HPV-virustesting utføres og vi bistår ved noen kliniske undersøkelser med punksjonscytologi for å sikre materialet (ROSE= rapid on-site evaluation).

Livmorhalsprogrammet

Størsteparten av prøvene er fra livmorhalsen og inngår som del av det nasjonale screeningprogrammet mot livmorhalskreft, Livmorhalsprogrammet. 
Informasjon for helsepersonell med bl.a. beskrivelse av prøvetakning og hva som gjøres med prøven, anbefalinger mm.

Veiledning for prøvetaking

Informasjon til kvinner

Metoder

Ved SUS begynte vi som 1 av 3 laboratorier i landet gradvis med ny testmetode 1.4.2015: https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/hpv/

Fra april 2018 er primær HPV-screening vår metode for kvinner i alderen 34-69 år.
For kvinner i alderen 25-33 år undersøkes prøven slik.

Øvrig cytologisk materiale

De fleste øvrige prøvene er fra bryst, skjoldbruskkjertelen (thyreoidea), lymfeknuter, spyttkjertler, urin, leddvæske, lunge og væske rundt lungene (pleura), bukhule m. flere. Se Laboratoriehåndboka for mer informasjon.
Informasjon om fiksering av cytologisk prøver finnes her.

Resultat av prøver

Svar på prøver blir sendt til legen som henviste deg. Om det er behov for en gjennomgang av svaret, vil legen kontakte deg. 

Dersom undersøkelsen er bestilt av lege på sykehuset, kan du se prøvesvaret på helsenorge.no. Det kan gå dager eller uker fra undersøkelsen utføres, til du får resultatet.

Avdeling for patologi har ikke anledning til å formidle prøvesvar til deg. 

Har du spørsmål om håndtering av prøver kan du ta kontakt med laboratoriet på tlf: 51 93 72. 

Laboratoriet er åpent mandag - fredag kl. 8.00 - 15.30.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang 10C, ved kreftbygget (kapellet har inngang 10B).

Sydbygget

Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger