Ord og uttrykk

Her finner du de mest benyttede ord og uttrykk.

A

akkommodasjon - øyets evne til å innstille seg på forskjellige synsavstander
 amaurose - blindhet
 amblyopi - synssvekkelse uten påvisbar organisk feil i øyet
 ambulant - utredning og/eller behandling som utføres uten at pasienten innlegges i sykehus
 ametropi - defekt lysbrytning i øyet
 amotio retinae - løsning av netthinnnen
 anisokori - ulikt store pupiller
 anomaloskop - apparat til påvisning av fargeblindhet
 aphaki - manglende linse i øyet, f.eks. etter operasjon ved grå stær
 applanasjonstonometri - måling av trykket inne i øyeeplet
 astenopi - tretthetsfølelse omkring øynene som vanligst oppstår på grunn av utilstrekkelig/feilaktig brillestyrke
 astigmatisme -  brytningsfeil, vanligst på grunn av skjev hornhinne
 Atropin - medikament som blant annet utvider pupillen

B

bifokale briller - briller med to styrker, for å se på langt hold (med en øvre del) og på nært hold når man f.eks. leser (med en nedre del)
 binokulært syn - å se med begge øynene
 blefaroplastikk - øyelokkskirurgi
 blefaritt - betennelse i øyelokkskanten
 blefarochalasis - overflødig øyelokkshud
 bulbus oculi - øyeeplet

C

cataracta complicata - grå stær som oppstår ved sykelige forandringer i øyet
 cataracta congenitae - medfødt grå stær
 cataracta secundaria - etterstær
 cataracta senilis - grå stær som oppstår etter fylte 45 år
 cataracta traumatica - grå stær som oppstår ved skader
 chalazion - godartet cyste i øyelokket
 chorioidea - årehinnen
 chorioretinitis - betennelse i netthinne/årehinne
 conjunktiva - bindehinnen
 conjunktivitt - betennelse i bindehinnen
 contusio bulbi oculi - stump øyeskade
 cornea - hornhinne
 corpus ciliare - strålelegemet
 corpus vitreum - glasslegemet
 cover test - en prøve for påvisning av skjeling

D

dacryocystitt - betennelse i tåresekken
 dacryostenose - tette tåreveier
 degenerasjon - nedbryting av vev eller organer som gir sviktende funksjonen
 dilatasjon - utvidelse, gjøre større (øyet dryppes med bestemte medikamenter for å gjøre pupillen større slik at det skal bli lettere for øyelegen å se inn i øyet)
 diplopi - dobbeltsyn
 divergens - gå hver sin vei, skjeling der øynene er rettet fra hverandre
 Donders prøve - enkel prøve for å bestemme størrelsen på synsfeltet

E

ektropion - øyelokksranden vender utover
 endoftalmitt - betennelse i øyets indre strukturer
 enoftalmus - innsunkne øyne
 entropion - innoverbøying av øyelokkskanten
 epifora - tåreflod
 etterstær - rester av linsen i pupillefeltet eller uklarhet i linsekapselen etter operasjon for grå stær
 exofori - latent skjeling, hvor øyets akse i likevektstilstand dreier utover i forhold til det andre øyet
 exoftalmus - utstående øye

F

fikserende øye - det øyet som ikke avviker fra synsretningen ved skjeling
 fluorescein - fargestoff  til farging av øyet for undersøkelse
 fotofobi - lysskyhet
 fotopisk syn - synet i god belysning, dvs. tappsynet

G

glandula lacrimalis - tårekjertelen
 glaucom - grønn stær
 glaucoma acutum - akutt oppstått grønn stær
 glaucoma capsulare - grønn stær som skyldes exfoliasjon
 glaucoma congenitum - grønn stær, medfødt
 glaucoma hemoragium - grønn stær som skyldes nydannelse av blodårer i øyet
 glaucoma simplex - grønn stær hvor man ikke finner noen sikker årsak til trykkstigning i øyet (nå erstattet av "primært åpenvinklet glaukom")

H

hyfema - blodansamling i øyets forkammer
 hypermetropi - langsynthet
 hyperfori - latent skjeling, øyets akse beveger seg oppover i forhold til det andre øyets akse når det er i likevektstilstand
 hypofori - latent skjeling, øyets akse beveger seg nedover i forhold til det andre øyets akse når det er i likevektstilstand

I

intrabulbær - inni øyet
 iridektomi - operasjon for å minske trykk, eventuelt unngå trykkstigning i øyet, der man tar bort en bit av regnbuehinnen
 iridocyklitt - betennelse i regnbuehinnen og strålelegemet
 iris - regnbuehinnen
 Ishiharas tavler - plansjer for fargesansunderskelse

K

katarakt - grå stær
 keratektomi - kirurgisk fjerning av en del av hornhinnen
 keratitt - betennelse i hornhinnen
 keratoplastikk - hornhinnetransplantasjon
 keratoprotese - kunstig hornhinne

L

Langes lampe - spes. lampe for gjennomlysning av øyet ved f.eks. mistanke om svulst i øyet
 lesetillegg - nærtillegg, forskjellen i styrke mellom lese- og avstandsbrillen
 limbus - rand (overgang mellom hornhinne og senehinne)

M

macula - flekk
 macula corneae - flekk på hornhinnen
 macula lutea - den gule flekk, den sentrale delen av netthinnen, stedet for det skarpeste syn, sentralsynet eller tappsynet
 mydriatikum - middel som får pupillen til å utvide seg
 myopi - nærsynthet

N

nattsyn - evnen til å se i svak belysning
 neuritis optica - betennelse i synsnerven
 nystagmus - hurtige, uvilkårlige, ensartede øyebevegelser

O

o.d. - oculus dexter, høyre øye
 o.s. - oculus sinister, venstre øye
 o.u. - oculus uterque, begge øyne
 oculentum - øyesalve
 oculus - øye
 oftalmolog - lege som er spesialist i øyesykdommer
 oftalmologi - læren om øyesykdommer
 oftalmoskop - instrument for å se på øyets indre gjennom pupillen
 optikk - læren om lyset og synet
 orbita - øyehulen
 ortoptist - person som er utdannet for å behandle skjeling og sviktende samordning av synet og øynenes bevegelser

P

palpebra - øyelokk
 papillen - synsnervehodet
 perimetri - undersøkelse av synsfeltet
 poliklinikk - institusjon for undersøkelse og behandling av pasienter som ikke er innlagt på sykehus, oftest tilsluttet sykehusene
 prismeglass - briller med spesielt slipte linser for å korrigere visse typer skjeling
 proptose - utstående øye
 pseudophakos - kunstig linse
 pterygium - fortykkelse av øyets bindehinne som kan vokse inn på hornhinnen
 ptosis - nedhengende øyelokk
 punctum lacrimale - tårepunktet
 pupillereflekser - sammentrekning av pupillen ved belysning

R

refraksjon - lysbryting
 refraksjonsanomali - feil i øyets brytning
 retina - netthinnen
 retrobulbær anestesi - bedøvelse som anbringes bak øyet, vanlig bedøvelsesmåte ved øyeoperasjoner

S

Schirmers prøve - undersøkelse (ved hjelp av en filterpapirremse) av evnen til å danne tårevæske
 sclera - senehinnen
 scleritt - betennelse i senehinnen
 skiaskopi = retinoskopi - metode til objektiv bestemmelse av øyets brytning
 skotopisk syn - synet i sterkt nedsatt belysning, dvs. stavsynet
 spaltelampe - kraftig lyskilde som sender lys skrått inn i øyet gjennom en smal spalte i kombinasjon med et mikroskop, brukes til undersøkelse av øyet
 stenopeisk hull - lite hull i prøvebrille som brukes ved synsfelttesting
 stereopsis - dybdesyn
 strabisme - skjeling
 supercilium - øyebryn
 symblefaron - sammenvoksing mellom øyelokket og øyeeplet
 synsakse - en tenkt forbindelseslinje mellom den gule flekken på netthinnen og den gjenstanden som fikseres
 synsfelt - det område man kan se når både øyne og hode holdes i ro

T

Tenons kapsel - kraftig bindevevskapsel som omslutter øyet
 tonometer - instrument til måling av trykk (i øyet)
 trichiasis - øyevipper som vokser feil slik at de irriterer hornhinnen

U

uvea - fellesbetegnelse for regnbuehinnen, strålelegemet og årehinnen
 uveitis - betennelse i uvea

V

visus - synsstyrke

Z

zonula zinni - zonulatråder, fine tråder som holder linsen i øyet på plass

Ø

øyelameller - små skiver som inneholder medikamenter (plasseres innenfor nedre øyelokk)

Sist oppdatert 26.08.2016