Nevrologisk poliklinikk innfører brukerstyrt digital avstandsoppfølging for epilepsipasienter

Brukerstyrt digital avstandsoppfølging av epilepsipasienter er utviklet ved Vestre Viken HF og innføres ved Nevrologisk poliklinikk i Stavanger.

Pasienter med epilepsi har svært ulike behov for oppfølging, men helsetjenesten har til nå i liten grad tilbudt persontilpasset oppfølging.

Dagens system fanger i liten grad opp hvilke pasienter som har forverring av sin epilepsi, og alle pasientene har mer eller mindre samme oppfølingsintervall. Flere av pasientene må vente utover anbefalt tid for kontroller.

Dette innovasjonsprosjektet vil bidra til at pasientene får behandling og kontroller når de trenger det, og er allerede i bruk med god virkning i Helse Bergen.

Løsningen innebærer at pasienten får tilsendt en link til et digitalt skjema og kan rapportere digitalt via mobil/nettbrett. Skjemaet ligger i en løsning som heter Checkware.

Les mer om Checkware og logg på her (sus.no)

Rapporteringen innebærer informasjon om anfallssituasjon, bivirkninger av medikamentbruk, psykiske helseplager, vansker i arbeidsliv/skole og så videre. Skjemaet blir lagret  i pasientjournalen (DIPS), og følges opp av epilepsisykepleier.

Ut i fra svarene blir rapporten markert som grønn, gul eller rød. Den digitale portalen blir jevnlig kontrollert av epilepsisykepleier som setter opp pasientene til telefonkonsultasjon eller annen type konsultasjon med helsepersonell, ut ifra hastegrad og problemstilling.

Sist oppdatert 14.12.2023