Kirurgisk divisjon vant pris for godt HMS-arbeid

“Prosjekt smilerunde” og Kirurgisk divisjon fikk helseforetakenes Arbeidsmiljøpris 2015.

Mirjam Klingenberg
Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

– Det betyr mye for oss å få anerkjennelse for det arbeidet vi gjør, ikke minst fordi dette er noe som gjennomføres ute på postene - i den travle hverdagen, sier Elisabeth Haga Jacobsen, HMS-koordinator ved Kirurgisk divisjon ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Mandag denne uka var hun, administrerende direktør Inger Cathrine Bryne, personal- og organisasjonsdirektør Maiken Jonassen og foretaksverneombud Linda Marie Schouw på helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse - og fikk utdelt diplom og sjekk på 50 000 kroner for arbeidet med "Prosjekt smilerunde".

Mini-HMS runder på sengepostene med smilsjokolade

Haga Jacobsen ønsket positiv oppmerksomhet rundt HMS hele året - og ikke bare rett før den årlige store HMS-sjekken. Derfor innførte hun og divisjonsverneombudet Lennart Jonassen en månedlig mini-HMS runde i hver sengepost, hvor utvalgte HMS-områder sjekkes. Hvis posten får smilefjes på alle områder, så får de en diplom med tittelen "Månedens smil" – og selvfølgelig smilsjokolader.

– Poenget med smilerundene er ikke å lage et nytt system. SUS har et godt system for systematisk HMS-arbeid som er blitt brukt i divisjonen i mange år. På HMS-konferansen hadde filosof Henrik Syse et innlegg hvor han snakket om det store og det lille. Det er viktig med idealer, visjoner og en retning for det vi holder på med, «17. mai-taler» om du vil, men det er like viktig å ha et blikk for det konkrete, det nære og det hverdagslige. Kunsten er å kombinere de to, både i tale og i handling, forklarer forklarer Haga Jacobsen og fortsetter:

– Det er det jeg opplever at vi er på vei til å gjøre med smilerundene våre. Vi har tatt visjoner, mål, HMS-planer, kartleggingsskjema og lignende og sammenfattet i smilerundene våre, og skapt et engasjement rundt dette hos medarbeiderne ute på postene på en positiv måte - ved å trigge konkurranseinstinktet litt.

Her er hele juryens begrunnelse:

Vinneren av Helseforetakenes arbeidsmiljøpris 2015 har tatt utgangspunkt i sitt ordinære HMS system og vist hvordan dette kan gjøres engasjerende, kunnskapsfremmende og gi konkrete resultater. Metodikken som er valgt er kreativ, morsom og enkel, med stor overføringsverdi til seksjoner og avdelinger i alle helseforetak. Vinneren har lykkes med god oppfølging av HMS systemet for en hel divisjon.

Kandidaten har arbeidet systematisk med HMS over tid. Gjennom økt fokus i hverdagen har kandidaten lykkes med å flytte HMS kjennskapen og gløden fra noen få engasjerte enkeltaktører til at alle ansatte har fått en større bevissthet, eierskap og engasjement rundt arbeidsmiljø og HMS. Arbeidet som har blitt gjort har hatt en enkel og positiv tilnærming der ansatte har blitt involvert og sett. Noe som har skapt liv og glede i seksjonene. Sammenhengen mellom HMS og pasientsikkerhet har blitt mer tydelig og det gode arbeidet dras videre med i andre prosjekter. Metodikken legger til rette for samspill mellom HMS rådgiver, ledelse, verneombud og kvalitetsrådgiver på en eksemplarisk måte. Kandidaten har raskt oppnådd forbedringer som har stor overføringsverdi til andre helseforetak. Kort oppsummert: god intern revisjon i enkel skala i hverdagen. Med sine smil har de virkelig satt arbeidsmiljø på dagsorden.