To kvinner sitter og prater sammen

Stavanger

Gausel

Kontakt

Slik finner du fram

Adresse

På Gausel ligger det flere avdelinger som hører til psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus.  Gauseltunet ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ligger på Gullspennetunet. Gausel poliklinikk og Gausel behandlingspost ved avdeling for unge voksne og flyktninger ligger på på Gamle Godesetveien 3A, 4032 Stavanger. Det gjør også Eiketun, som tilhører Avdeling sikkerhet ved Klinikk psykisk helsevern voksne.

Gausel behandlingspost og poliklinikk

Nettbrosjyre om Gausel behandlingspost og poliklinikk
Les mer
To kvinner sitter og prater sammen