Om Helse Stavanger

Stavanger universitetssjukehus (SUS), Helse Stavanger, er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er våre fire primære ansvarsområder.

Vi er et av landets største akuttsykehus og et av seks universitetssjukehus i Norge - der respekt, kvalitet og trygghet er  våre kjerneverdier. Vi betjener en befolkning på over 360 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Miljøet er mangfoldig og positivt med over 7500 personer fra rundt 30 nasjoner og 130 ulike yrkesgrupper.

Fram mot 2023 bygger vi et helt nytt og toppmoderne sykehus – en stor og spennende utbygging i nasjonal målestokk. 

SUS har et bu​dsjett på 6,8 milliarder kroner i 2016 og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest. Norge er delt i fire helseregioner. Hver helseregion har et regionalt helseforetak som har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester.

Les mer

Organisasjonskart (PDF)

Styret i Helse Stavanger

Ledelsen ved sjukehuset

Mål og strategier

Kommuner og innbyggertall (under nøkkeltall)

Sykehusutbygging

Likestillingsredegjørelse

Sist oppdatert 28.05.2024