Ledelsen ved sjukehuset

Ledergruppen ved Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus.

Telefon sentralbord: 51 51 80 00
Epost: post@sus.no

Kontakt for pressen kl 08-15.30  (ikke sms): 477 00 999

Helle S​chøyen

Administrerende direktør 

Last ned bilde

E​lis​abe​​th Farbu​

Viseadministrerende direktør
F​orskning, utdanning og innovasjon ​

Last ned bilde

Oddny Hovtun Bjorland

Kvinne- og barneklinikken

Last ned bilde

​Erna Harboe

Fagdirektør
Fag og foretaksutvikling

Last ned bilde

Anita Lyngøy

Mottaksklinikken

​​Geir Lende

Klinikk A
(intensiv og intermediær, anestesi inkludert postoperativ, ortopedi, operasjon og dagkirurgi Hillevåg)

Last ned bilde

Lena Heimvik

Prehospital klinikk

Last ned bilde

Berit Haaland

Klinikk for hode, hals og rehabilitering
Kirurgisk klinikk

Last ned bilde

​Gunn Sjurseike Dale

Klinikk for medisinsk service og ABK

Last ned bilde

Egil Trømborg

Klinikk for medisinsk teknologi og informatikk

Last ned bilde​ 

​Ketil Helgevold

Divisjon for driftsservice

Last ned bilde

Lars Conrad Moe

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige

Last ned bilde

​​​Sølve Braut

Klinikk psykisk helsevern voksne

Last ned bilde

​Maiken Hetlelid Jonassen

Personal- og organisasjonsutvikling

Last ned bilde

Helga Strand Vestbø

Kommunikasjon og stab

Last ned bilde

Tor Albert Ersdal

Økonomi og finans

Last ned bilde

Anne Sofie Øye Gjerde 

Administrasjonskonsulent, direktørens kontor​​

Sist oppdatert 15.05.2024