På besøk?

Publisert 03.03.2020
Sist oppdatert 05.01.2023

Ledsager, pårørende eller partner er velkommen til å være med under polikliniske konsultasjoner og behandlinger.

Dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer, ber vi deg ikke møte som ledsager på sykehuset.  

Dersom ledsager med symptomer på luftveissykdom må delta, skal det være lav terskel for å bruke munnbind.

Se egen informasjon om hva som gjelder for ledsager/partner til fødende her 

Besøkende og pårørende er viktige støttespillere for pasientene våre. Tiltak knyttet til pandemien er avviklet, men dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer, ber vi deg ikke besøke pasienter på sykehuset.

Besøk til pasienter med luftveissykdom:

Mange av pasientene våre er innlagt med luftveisinfeksjoner, som covid-19 og influensa, og må ligge på isolasjon. Behovet for besøk her må vurderes nøye.

Av smittevernhensyn kan avdelingene be om at disse besøkene begrenses – enten i antall besøkende eller tidspunkt for besøk. 

Vi ber om at du avklarer besøket ditt med avdelingen i forkant. 

Du vil få veiledning i på- og avkledning og korrekt bruk av smittevernutstyr. 

På generelt grunnlag gjelder dette for spesialavdelingene (gjaldt også før pandemien): 

Føde- og barselavdelingene: 

Informasjon til deg som skal føde snart - eller nettopp har født

Nyfødtintensiv 3D: 

Begge foreldre til barn på nyfødtintensiv 3D kan være på avdelingen. 

Barneavdelingene (3E, 4D): 

Barn har rett til å ha en forelder hos seg. Foreldrene kan bytte på å være til stede. Dårlige barn kan i noen tilfeller ha to foreldre med seg. 

Friske søsken kan komme på besøk. Besøkstiden er klokken 16.00-18.00, men det er også mulig å gjøre avtaler.   

Intensivavdeling 2M:

Det er pasientens nærmeste som kan besøke pasienten. Av hensyn til pasientene er det bare to besøkende som kan være inne om gangen. 

Intensivavdelingen har faste besøkstider klokken 12.00–14.00 og 17.00–19.00.

Behov utover dette avtales med sykepleier i avdelingen. 

Akuttmottak: 

Akuttmottaket er en spesialavdeling som håndterer akutt syke pasienter. Ved særlig høy aktivitet vil det i noen tilfeller være behov for å begrense tilgangen for ledsagere og pårørende inn i akuttmottaket. 

Pårørende/ledsager tillates alltid til alvorlig/kritisk syke pasienter, terminale pasienter, barn, ungdom og andre pasienter med særskilte behov.

Do you have an appointment at the hospital?

We ask you to contact us if you have acute respiratory symptoms/signs.

Please contact the department in charge of your appointment. The telephone number is listed in the admission letter/email from the hospital or log in to helsenorge.no to send us a message.

New appointment

Please call the outpatient clinic/department directly or log in at www.helsenorge.no  to send a message to the department. Please contact us if you cannot make the appointment. 

Regulations on public visits

If you plan to visit the hospital, we ask you to follow the current visiting routines.

You should not visit if you have acute respiratory symptoms/signs.​​​

Visits to patients with respiratory disease

Many of our patients are admitted with respiratory infections, such as covid-19 and influenza, and must be in isolation. We ask you to carefully consider the need of your visit. 

The departments at the hospital can request that these visits be limited, either in terms of the number of visitors or visiting hours.

We kindly ask that you clarify your visit with the department in advance.​