Før du kommer til avtalen

Ledsager, pårørende eller partner er velkommen til å være med under polikliniske konsultasjoner og behandlinger.

Her er også informasjon til ​gravide og partner

Besøkende på spesialavdelingene

Føde- og barselavdelingene: Informasjon til deg som skal føde snart - eller nettopp har født

Nyfødtintensiv 3D: Begge foreldre til barn på nyfødtintensiv 3D kan være på avdelingen. 

Barneavdelingene (3E, 4D): Barn har rett til å ha en forelder hos seg. Foreldrene kan bytte på å være til stede. Dårlige barn kan i noen tilfeller ha to foreldre med seg. 

Friske søsken kan komme på besøk. Besøkstiden er klokken 16.00–18.00, men det er også mulig å gjøre andre avtaler.   

Intensivavdeling 2M: Pasientens nærmeste som kan komme på besøk. Av hensyn til pasientene er det bare to besøkende som kan være inne om gangen. 

Intensivavdelingen har faste besøkstider klokken 12.00–14.00 og 17.00–19.00.

Behov utover dette avtales med sykepleier i avdelingen. 

Akuttmottak: Akuttmottaket er en spesialavdeling som håndterer akutt syke pasienter. Ved særlig høy aktivitet vil det i noen tilfeller være behov for å begrense tilgangen for ledsagere og pårørende inn i akuttmottaket. 

Pårørende/ledsager tillates alltid for alvorlig/kritisk syke pasienter, terminale pasienter, barn, ungdom og andre pasienter med særskilte behov.

Du finner oppmøtestedet ditt ved å logge inn på helsenorge.no eller se på innkallingsbrevet som du har fått i posten.

Telefonnumre og adresser til avdelingene på sykehuset finner du her på sus.no. Søk på avdelingen du skal til.

Se ellers kart og finn fram-tjenesten vår.​

Kan du ikke møte til timen?

Dersom du ikke kan møte til timen din, ber vi deg ta kontakt med avdelingen så snart som mulig. Dette kan du enten gjøre via helsenorge.no eller på telefon. 

Nummeret til avdelingen finner du i innkallingsbrevet ditt som er sendt til deg på papir. Du finner det også på helsenorge.no.

Gebyr hvis du ikke møter

Hvis du ikke møter opp til avtalt time, og ikke har meldt fra tidligere enn 24 timer før timen, må du betale et gebyr. 

Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder, og hvor mye du må betale (helsenorge.no)​

Her finner du informasjon om rettighetene dine som gjelder egenandel og frikort

Les mer her: Praktisk informasjon til pasienter og pårørende
 

 

Sist oppdatert 26.04.2024